» 

Co So Xa Hoi Tam Ly

 • Trắc nghiệm chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người

  Câu 1. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người là cơ sở sinh lí, là tiền đề vật chất, là điều kiện: A. Cần; B. Đủ; C. Cần chứ không phải là đủ; D. Cả A và B. Câu 2. Cơ sở xã hội của tâm lí người là: A. Hoạt động; B. Giao tiếp; C. Các mối quan hệ xã hội và nền văn hoá xã hội; D. Cả A, B, C. Câu 3. Cơ chế chủ yếu của sự hình thành và phát triển tâm lí người là: A. Di truyền; B. Sự...

  doc 13p trangthuvuthi281291 24-11-2010 363 144

 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ

  Tâm lý là chức năng của não, não chính là nơi sinh ra tâm lý. Não của mỗi cá nhân có đặc điểm riêng về hình dạng, tính năng, vì vậy mỗi người có trình độ phản ánh tâm lý khác nhau. Não là tiền đề vật chất của tâm lý.

  ppt 21p thekybk 26-10-2010 380 67

 • Bài giảng Tâm lý học - Chương 2 Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý - GV. Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng trình bày khái quát các các cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý. Nội dung bài giảng trình bày khoa học, logic, dễ hiểu với sinh viên không chuyên ngành tâm lý.

  ppt 26p insert_12 17-08-2013 56 10

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Tâm lý học đại cương: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của Tâm lý học. Nội dung phần này gồm các vấn đề như Tâm lý học là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức.

  pdf 71p hoa_khoai91 05-06-2014 21 7

 • Báo cáo "Sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lý- y tế ở Hà nội "

  Sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lý- y tế ở Hà nội Những vấn đề được đề cập đến trong bài này là: Tình hình sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở, chuẩn hoá các trắc nghiệm và đội ngũ sử dụng trắc nghiệm hiện nay, vấn đề đào tạo các nhà tâm lý học lâm sàng.

  pdf 6p butmauluc 31-08-2013 9 2

 • Bài giảng về một số yếu tố tâm lý quản lý xã hội trong công tác cán bộ ở cơ sở

  Tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ.Các yếu tố cơ bản của một tổ chức và tâm lý trong tổ chức.Những yếu tố tâm lý trong việc đánh giá lựa chọn cán bộ. Những yếu tố tâm lý trong việc bố trí sắp xếp cán bộ

  ppt 34p vanhoangbank 17-10-2013 57 2

 • Một số yếu tố tâm lý xã hội trong công tác cán bộ ở cơ sở

  Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ, đó là việc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng.

  ppt 34p nguyentattung 10-02-2011 253 82

 • Bài giảng Tâm lý học - Chương 9 Sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội - GV. Nguyễn Xuân Long

  Sai lệnh hành vi: là những sai lệch hành vi do cá nhân cố ý làm khác đi so với người khác và so với chuẩn mực đạo đức xã hội mặc dù họ nhận thức được yêu cầu của chuẩn mực.

  ppt 12p insert_12 17-08-2013 92 25

 • Báo cáo " Một số đặc điểm tâm lý có nguy cơ dẫn đến hành vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên"

  Một số đặc điểm tâm lý có nguy cơ dẫn đến hành vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên Bài viết nghiên cứu những nguyên nhân dẫn tới hành vi, vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên, tác giả thấy có một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng nhiều đến hành vi phạm tội của các em như sau: Nhu cầu được khẳng định quá cao, ham mê các trò chơi giải trí, điện tử, nhận thức pháp luật...

  pdf 4p butmauvang 30-08-2013 31 11

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương Phần 1 - Phạm Hoàng Tài

  Giáo trình Tâm lý học đại cương Phần 1 gồm 6 chương, trong đó chương 1 trình bày các vấn đề cơ bản nhất của tâm lý học, các chương tiếp theo 2, 3, 4, 5, 6 giới thiệu về cơ sở sinh lý học và cơ sở xã hội của tâm lý học, cảm giác - tri giác, ý thức - vô thức, trí nhớ - tưởng tượng và tư duy - Ngôn ngữ - Trí thông minh.

  pdf 67p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 27 6

 • Báo cáo "Một số điều kiện tâm lý của việc bảo đảm tính khách quan, chính xác trong thi cử ở các trường Đại học quân sự hiện nay "

  Một số điều kiện tâm lý của việc bảo đảm tính khách quan, chính xác trong thi cử ở các trường Đại học quân sự hiện nay Bài viết về một số điều kiện tâm lý sau: một là xây dựng động cơ dạy học đúng đắn cho giảng viên và sinh viên, hai là quan tâm phát triển trí tuệ cho sinh viên trong quá trình dạy học, ba là xây dựng mối quan hệ qua lại tích cực giữa giảng viên và sinh viên,...

  pdf 5p butmauluc 31-08-2013 15 4

 • Báo cáo "Một số đặc điểm tâm lý cơ bản của người Công giáo"

  Một số đặc điểm tâm lý cơ bản của người Công giáo Nghiên cứu tâm lý tôn giáo nhằm hiểu được các đặc điểm tâm lý của tín đồ thông qua việc thực hiện các hành vi tôn giáo của họ và phân biệt với những đặc điểm tâm lý của người không theo tôn giáo. Trong bài viết này tác giả đề cập đến một số yếu tố tâm lý cơ bản những người theo tôn giáo: niềm tin tôn giáo, sợ...

  pdf 3p butmauvang 30-08-2013 28 4

 • Báo cáo "Một số yếu tố tâm lý cơ bản ảnh hưởng đến khả năng học đọc của trẻ em"

  Một số yếu tố tâm lý cơ bản ảnh hưởng đến khả năng học đọc của trẻ em Bài viết về quá trình học đọc của trẻ em, muốn học đọc trẻ phải có những khả năng nhất định mà thành phần chính là các yếu tố tâm lý: Định hướng không gian, tri giác biểu tượng tinh thần, tư duy trình độ trí tuệ, trình độ phát triển ngôn ngữ, chú ý- trí nhớ, thái độ

  pdf 4p butmauvang 30-08-2013 13 4

 • Báo cáo " Một số đặc điểm tâm lý của thủ lĩnh nhóm không chính thức"

  Bài viết về một số đặc điểm tâm lý của thủ lĩnh nhóm không chính thức. Người thủ lĩnh phải là người có uy tín, có năng lực tổ chức chung và năng lực tổ chức chuyên biệt. Ngoài ra người thủ lĩnh cần phải có những phẩm chất tâm lý khác như tính mạo hiểm, tính kiên trì, tính kiềm chế, óc khoa học, tính độc lập

  pdf 3p butmauluc 31-08-2013 24 4

 • Báo cáo " Một số tác động tâm lý của địch nhằm chi phối tính tích cực của ý thức quân nhân hiện nay"

  Một số tác động tâm lý của địch nhằm chi phối tính tích cực của ý thức quân nhân hiện nay Qua kết quả thực nghiệm cho thấy sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ cũng như sự ổn định về tỷ lệ của các quyết định lựa chọn phù hợp trong các tình huống lựa chọn giữa học sinh lớp 1 với học sinh lớp 5. Có thể khẳng định rằng ở bậc đầu tiểu học, tính có ý thức chưa được...

  pdf 5p butmauluc 31-08-2013 35 4

 • Báo cáo " Một số biến đổi tâm lý của phụ nữ sau khi sinh con"

  Một số biến đổi tâm lý của phụ nữ sau khi sinh con Bài viết này chỉ ra rằng sau khi sinh, ở một số phụ nữ thường xuất hiện tình trạng thay đổi về cảm xúc như chợt vui, chợt buồn hoặc tự nhiên khóc không lý do, có biểu hiện lo âu, dễ bị kích thích, khó tập trung chú ý...thậm chí còn có biểu hiện tâm thần. Những biểu hiện này được các nhà nghiên cứu chia làm 3 mức độ: nhẹ,...

  pdf 5p butmauluc 31-08-2013 12 3

 • Báo cáo " Một số khía cạnh tâm lý của hoạt động hỗ trợ sinh viên trong đào tạo từ xa"

  Một số khía cạnh tâm lý của hoạt động hỗ trợ sinh viên trong đào tạo từ xa Tóm tắt Nội dung bài viết gồm 4 phần. Phần 1: Hình thành và phát triển tính tự chủ trong hoạt động hỗ trợ sinh viên. Phần 2: Hỗ trợ sinh viên về mặt nhận thức. Phần 3: Hỗ trợ sinh viên về mặt xúc cảm. Phần 4: Hỗ trợ về mặt động cơ học tập

  pdf 4p butmauluc 31-08-2013 10 2

 • Tiểu luận: Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay

  Khi nói đến quản lý hành chính về an ninh trật tự thì bất cứ ai cũng thấy được tầm quan trọng của vấn đề, bởi đối với đất nước ta quản lý hành chính về an ninh trật tự đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ và đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu của các cấp các ngành, đảm bảo cho công dân phát huy quyền dân chủ...

  pdf 29p dellvietnam 23-08-2012 319 133

 • MỘT SỐ LIỆU PHÁP TÂM LÝ

  Ở Việt Nam trước quá trình đổi mới và quá trình đô thị hoá ngày càng gia tăng, sức ép của công việc, sức ép của những biến đổi xã hội tác động lên đời sống tình cảm của các cá nhân trong nhiều nhóm xã hội khác nhau có thể dẫn đến những biến đổi cảm xúc, sai lệch hành vi, biến đổi nhân cách, ảnh hưởng tới sức khoẻ tâm thần của con người. Việc trị liệu tâm lý ngày...

  pdf 7p thaythuocnhumehien 29-09-2010 125 64

 • LUẬN VĂN: Tác động của tâm lý xã hội đối với việc thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay

  Dân số và sự tồn tại, phát triển của xã hội là hai vấn đề luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nói đến vấn đề dân số không có nghĩa là chỉ nói tới mặt số lượng mà còn bao gồm mặt chất lượng của dân số. Cùng với việc phát triển kinh tế- xã hội, con người cần phải điều chỉnh các xu hướng dân số cho phù hợp với sự phát triển. Quy mô, cơ cấu dân số, tốc độ gia...

  pdf 79p vascaravietnam 16-08-2012 55 26

 • + Xem thêm 763 Co So Xa Hoi Tam Ly khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản