Cognitive neuroscience

Xem 1-20 trên 28 kết quả Cognitive neuroscience
 • Tham khảo sách 'mental mechanisms philosophical perspectives on cognitive neuroscience lawrence erlbaum associates', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf324p chipmoon 19-07-2012 31 7   Download

 • (BQ) Part 1 book "Cognitive psychology" has contents: Introduction to cognitive psychology, cognitive neuroscience, visual perception, attention and consciousness, memory - Models and research methods, memory processes.

  pdf300p bautroibinhyen21 14-03-2017 11 6   Download

 • A variety of scientific disciplines have set as their task explaining mental activities, recognizing that in some way these activities depend upon our brain. But, until recently, the opportunities to conduct experiments directly on our brains were limited. As a result, research efforts were split between disciplines such as cognitive psychology, linguistics, and artificial intelligence that investigated behavior, while disciplines such as neuroanatomy, neurophysiology, and genetics experimented on the brains of non-human animals.

  pdf324p kennybibo 14-07-2012 32 4   Download

 • It is an exciting time for the discipline of cognitive neuroscience. In the past 10 years we have witnessed an explosion in the development and advancement of methods that allow us to precisely examine the neural mechanisms underlying cognitive processes. Functional magnetic resonance imaging, for example, has provided markedly improved spatial and temporal resolution of brain structure and function, which has led to answers to new questions, and the reexamination of old questions.

  pdf300p ozon_ozon 04-05-2012 40 12   Download

 • Chemistry comprises two related but distinct activities:(i)the quest for an understanding of matter and material change,(ii)the utilization of material change for human ends.Ideally, thefirst activity provides the necessary know-how for the pursuit of the second, but in practice, the help it can give is only partial, and the second activity has to fall back on trial and error techniques in order to achieve its ends. This means that a good chemist is one who not only has a mastery of chemical theory, but also a good knowledge of chemical facts.

  pdf240p tuanloc_do 04-12-2012 32 8   Download

 • If one asks what neuroscience is, the answer can be found in this book. Neuroscience embraces not only anatomical and physiological studies but also cell biology, computer science, and biochemistry. Equally important for neuroscientific research are other disciplines, such as psychology, psychiatry, neurology and additional recent ones, such as neuroeconomics and social neuroscience. This book comprises chapters on diverse topics in neuroscience ranging from cellular, computational, cognitive, and clinical neuroscience.

  pdf148p wqwqwqwqwq 09-07-2012 44 9   Download

 • The rate of technological progress is encouraging increasingly sophisticated lines of enquiry in cognitive neuroscience and shows no sign of slowing down in the foreseeable future. Nevertheless, it is unlikely that even the strongest advocates of the cognitive neuroscience approach would maintain that advances in cognitive theory have kept in step with methods-based developments. There are several candidate reasons for the failure of neuroimaging studies to convincingly resolve many of the most important theoretical debates in the literature.

  pdf478p wqwqwqwqwq 09-07-2012 33 5   Download

 • Tham khảo sách 'neuroimaging – cognitive and clinical neuroscience edited by peter bright', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf478p xumxaxumxit 10-04-2013 26 4   Download

 • Modern neuroimaging tools allow unprecedented opportunities for understanding brain neuroanatomy and function in health and disease. Each available technique carries with it a particular balance of strengths and limitations, such that converging evidence based on multiple methods provides the most powerful approach for advancing our knowledge in the fields of clinical and cognitive neuroscience. In addition to offering fine-grained in-vivo neuroanatomical specification, neuroimaging methods also provide the opportunity to non-invasively explore brain function.

  pdf590p wqwqwqwqwq 21-07-2012 52 19   Download

 • SCIENCE AND MARKET AS ADAPTIVE CLASSIFYING SYSTEMS. As the cognitive sciences – particularly neuroscience, cognitive psychology, and a rejuvenated artificial intelligence movement that has largely abandoned the model of the mind as a formal machine

  pdf36p yeutrasua 26-11-2010 72 6   Download

 • This book is about how to construct and use computational models of specific parts of the nervous system, such as a neuron, a part of a neuron or a network of neurons. It is designed to be read by people from a wide range of backgrounds from the biological, physical and computational sciences. The word ‘model’ can mean different things in different disciplines, and even researchers in the same field may disagree on the nuances of its meaning.

  pdf0p taurus23 27-09-2012 23 5   Download

 • Advances in the diagnosis, prevention, treatment and cure of neurological diseases are based upon scientific discovery. The journey from discovery to treatment is often arduous and involves both basic and clinical science. Over the ages, multiple intertwined paths of discovery connect the recognition of distinct diseases of the nervous system to exquisite diagnostic descriptions, which, when coupled with the scientific understanding of the disease, have allowed the development of effective treatments and interventions...

  pdf237p maket1311 16-10-2012 30 5   Download

 • Lâm sàng, hình ảnh, và nhận thức khoa học thần kinh điều tra trong 25 năm qua đã được mài sắc sự hiểu biết của chúng ta TCMA và làm rõ các thành phần của nó thần kinh và tâm lý, mặc dù characterizations cơ bản của Luria vẫn còn cơ bản ngay cả khái niệm hiện đại. Đặc tổn thương đã được làm rõ.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 28 4   Download

 • Ví dụ, như đã đề cập trước đó, lỗi đơn âm theo ngữ cảnh thường liên quan đến cặp âm vị mà chiếm vị trí tương tự trong các âm tiết tương ứng của họ (ví dụ, khi bắt đầu, nguyên âm, hoặc vị trí cuối cùng). Điều này có thể được giải thích bằng cách giả định rằng các nút đơn âm vị trí cụ thể.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 34 4   Download

 • Một suy giảm có chọn lọc các tư thế tay cho đối tượng sử dụng trong apraxia. Cortex, 31, 41-55. Sirigu, A. Daprati, E., Pradat-Diehl, P., Franck, N., & Jeannerod, M. (1999). Nhận thức của phong trào tự tạo ra sau tổn thương đỉnh trái. Brain, 122, 1867-1874. Sirigu, A., Duhamel, JR, Cohen, L., Pillon, B., Dubois, B., và Agid, Y. (1996). Đại diện tinh thần của các chuyển động của tay sau khi thiệt hại vỏ não đỉnh.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 27 4   Download

 • Viện Công nghệ Massachusetts Tất cả các quyền. Không có phần nào của cuốn sách này có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ phương tiện điện tử hoặc cơ khí (bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc lưu trữ thông tin và thu hồi) mà không được phép bằng văn bản của

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 29 2   Download

 • Định và ý định liên kết chặt chẽ. Mức độ nhận thức và hành động phối hợp trong việc hình thành và nuôi dưỡng cơ quan đại diện không gian đáng kể. Những hành động bản thân, cho dù họ là những chuyển động mắt, cử động đầu, hay những chuyển động chân tay trong không gian,

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 30 2   Download

 • Một MRI coronal của H.M. có hình giống mỏ chim (A) đuôi (C) cho thấy mức độ cắt bỏ vùng đồi thị hai bên (trái) so với một chủ đề 66 năm bình thường (phải), lưu ý sự phá hủy của hạch hạnh nhân (A), vùng đồi thị (H), và entorhinal vỏ não trước (EC) với mức của các cơ quan hình giống núm vú

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 40 2   Download

 • Điều này tiến triển đặc trưng xuất hiện dễ dàng interpretable nhất về ngữ nghĩa của một hệ thống phân cấp có cấu trúc, trong đó thông tin cụ thể được đại diện tại các chi của một nhánh "cây kiến thức" phân biệt cơ bản

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 31 2   Download

 • Ba trường hợp suy giảm trí nhớ lâu dài sau khi thiệt hại song phương hạn chế sự hình thành vùng đồi thị. Tạp chí Khoa học thần kinh, 16, 5233-5255. Rocchetta, AI, Cipolotti, L., và Warrington, EK (1996). Địa hình mất phương hướng: chọn lọc suy giảm của không gian vận động? Cortex, 32, 727-735. Ross, E. D. (1980). Cảm giác cụ thể và rối loạn phân đoạn của bộ nhớ gần đây ở con người:

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản