Color management

Xem 1-20 trên 92 kết quả Color management
 • ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf317p ptng13 25-06-2012 77 26   Download

 • Nhiều người băn khoăn bởi cùng một bức ảnh nhưng khi xem bằng ACDSee, PictureViewer hay bằng Photoshop, PaintshopPro hay trên trình duyệt Web như IE hay Netscape lại cho màu sắc, độ sâu, tương phản…khác hẳn nhau. Nhiều bác cố cày Photoshop để ảnh thật nuột, nhưng để rồi lại vò đầu bứt tai khi nhìn kết quả khá thê thảm khi hiển thị trên Website. Tại sao vậy? Bài viết này trình bày một cách xử lí vấn đề trên từ góc độ một người sử dụng Photoshop.

  pdf8p traitimmuathu241 11-05-2010 427 73   Download

 • Over the last two decades, we have witnessed an explosive growth in both the diversity of techniques and the range of applications of image processing. However, the area of color image processing is still sporadically covered, despite having become commonplace, with consumers choosing the convenience of color imaging over traditional grayscale imaging.

  pdf624p famvandao 10-07-2012 83 20   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P1: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 44 6   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P2: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 53 6   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P3: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 64 6   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P7: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 55 6   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P9: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 61 6   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P11: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf17p camry246 20-09-2010 47 6   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P4: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 35 5   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P5: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 60 5   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P6: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 42 5   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P8: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 48 5   Download

 • COLOR MANAGEMENT- P10: ICC White Papers are one of the formal deliverables of the International Color Consortium, the other being the ICC specification itself – ISO 15076: Image technology color management – Architecture, profile format, and data structure. The White Papers undergo an exhaustive internal development process, followed by a formal technical review by the membership and a ballot for approval by the ICC Steering Committee.

  pdf30p camry246 20-09-2010 52 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích cấu hình color management với các thuộc tính spooling của máy in p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 35 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích cấu hình color management với các thuộc tính spooling của máy in p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 43 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống cấu tạo định dạng color management spooling của máy in p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung10 21-11-2011 34 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình định dạng cấu hình color management spooling của máy in p10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p samsung1 01-09-2011 25 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo định dạng color management spooling của máy in p4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p iphone4 15-09-2011 34 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo định dạng color management spooling của máy in p6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p iphone4 15-09-2011 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản