Comparing world steel standards

Xem 1-20 trên 21 kết quả Comparing world steel standards
 • Ebook Handbook of comparative world steel standards has contents: Introduction to comparing world steel standards, carbon and alloy steels for general use, structural steel plates, pressure vessel steel plates, steel tubes and pipes, steel forgings,...and other contents.

  pdf840p minhdinhhtl12 15-05-2017 37 16   Download

 • Ebook Hanbook of comparative world steel standards có nội dung giới thiệu, đối chiếu, so sánh tính chất cơ lý, thành phần hóa học của các chủng loại thép theo các tiêu chuẩn thông nhất nhất trên thế giới. Tài liệu rất hữu ích cho kỹ sư thiết kế kết cấu thép và nhân viên mua sắm vật tư sắt thép.

  pdf0p tramy115 29-07-2014 31 6   Download

 • Third Edition - John E.Bringas, Editor

  pdf0p lncknamphat 03-03-2010 198 123   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p 18102417 27-11-2011 37 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 28 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 44 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 57 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 84 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 72 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 49 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 34 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 28 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 28 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 77 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 71 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 17', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p 18102417 27-11-2011 49 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 49 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản