Comparing world steel standards

Xem 1-20 trên 20 kết quả Comparing world steel standards
 • Ebook Hanbook of comparative world steel standards có nội dung giới thiệu, đối chiếu, so sánh tính chất cơ lý, thành phần hóa học của các chủng loại thép theo các tiêu chuẩn thông nhất nhất trên thế giới. Tài liệu rất hữu ích cho kỹ sư thiết kế kết cấu thép và nhân viên mua sắm vật tư sắt thép.

  pdf0p tramy115 29-07-2014 27 6   Download

 • Third Edition - John E.Bringas, Editor

  pdf0p lncknamphat 03-03-2010 197 123   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p 18102417 27-11-2011 35 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 27 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 40 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 52 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 81 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 64 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 41 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 32 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 28 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 26 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 68 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 21 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 67 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 17', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p 18102417 27-11-2011 45 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 46 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 36 2   Download

 • Handbook of Comparative World Steel Standards

  pdf0p nguyen8 30-11-2009 1026 397   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản