Con mắt triết học

Xem 1-20 trên 274 kết quả Con mắt triết học
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - việt nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc38p lamvulinh 21-12-2009 253 137   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: việt nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p addition1122 17-04-2013 48 9   Download

 • Tiểu luận triết với đề tài "Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học" có kết cấu được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở của đề tài, phần 2 thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

  doc38p galaxyhehe 24-06-2014 27 9   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Việt Nam trong xu thế hội nhập & phát triển dưới con mắt triết học" được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở của đề tài, phần 2 thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Cùng tham khảo bài tiểu luận dưới đây để nắm rõ nội dung cụ thể.

  doc38p galaxyhehe 24-06-2014 258 113   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: việt nam trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p sunderland24 09-06-2011 73 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “việt nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p kungfu_gautruc 20-07-2010 89 6   Download

 • Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường Thêm vào đó là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, làm cho hệ thống phân công lao động quốc tế theo lối áp đặt trực tiếp phải sụp đổ và thay thế bằng hệ thống phân công mới...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 134 41   Download

 • Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 – 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đã và đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đường biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý trở nên mờ...

  pdf39p thainhatquynh 10-07-2009 1001 233   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm về con người trong triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại nhằm trình bày về điều kiện kinh tế - xã hội Thời kì Phục hưng của các nước Tây Âu là giai đoạn lịch sử quá độ từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản (thế kỷ X V - VI), bắt đầu h ình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tính chất quá độ đó biểu hiện trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá tư tưởng thời kì này.

  pdf12p sms_12 09-05-2014 207 82   Download

 • Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 – 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đã và đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đường biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý trở nên mờ...

  pdf38p kungfu_gautruc 20-07-2010 84 21   Download

 • Lời mở đầu Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 – 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đã và đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đường biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý...

  pdf7p caott9 26-07-2011 39 10   Download

 • Một hệ thống chính trị đi theo con đường xã hội chủ nghĩa nhưng hoạt động kinh tế thị trường với chính sách hợp lí, mềm dẻo, mở cửa để hội nhập, các hoạt động đối ngoại mở rộng, đa phương, song phương từng bước tham gia vào các diễn đàn kinh tế lớn, mở rộng quan hệ ngoại giao, từ đó thiết lập các mối quan hệ hàng hoá thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế.

  pdf7p caott9 26-07-2011 33 9   Download

 • Doanh nghiệp của ta còn yếu cả về sản xuất, quản lí và khả năng cạnh tranh. Cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo động lực mạnh để phát triển. Đầu tư của Nhà nước còn thất thoát và lãng phí. Cơ chế, chính sách về thị trường tài chính, tiền tệ chưa đồng bộ. Chưa làm tốt công tác chuẩn bị khi công cuộc hội nhập quốc tế chuyển qua một bước mới.

  pdf7p caott9 26-07-2011 33 5   Download

 • Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, đều bị các quan hệ kinh tế của xã hội qui định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cũng gồm hai yếu tố: 1) Yếu tố nhận thức sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó có con người; 2) Yếu tố nhận đinh- đánh giá về mặt đạo lý Triết học đã ra đời trong xã hội chiếm hữu nô lệ (ở phương Tây) và trong thời kỳ chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong...

  pdf0p lamck05 12-09-2009 3729 865   Download

 • Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật. Lượng là cái khách quan, vốn có của sự vật, quy định sự vật ấy là nó. Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức của con người. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn,......

  pdf4p lamck05 12-09-2009 1877 310   Download

 • Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, còn gọi là quy luật mâu thuẫn, là hạt nhân của phép biện chứng, nó vạch ra nguồn gốc bên trong sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng. 1. Khái niệm a.

  pdf6p abcdef_36 09-10-2011 879 210   Download

 • Yếu tố nhận thức sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó có con người. Yếu tố nhận định - đánh giá về mặt đạo lý.Triết học đã ra đời trong xã hội chiếm hữu nô lệ (ở phương Tây)

  pdf105p 123968574 27-06-2012 510 125   Download

 • ĐỀ TÀI: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ. NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN HOÀNG THÁI LỚP: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - KHOÁ 46 I. NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓ Ở VIỆT NAM THỜI KÌ QUÁ ĐỘ. 1.

  pdf2p sunderland24 09-06-2011 305 121   Download

 • Quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người gồm những nội dung cơ bản sau: a. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội. Triết học Mác đã kế

  doc4p kakamrken 06-01-2010 376 115   Download

 • Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới và sự nhận thức thế giới ấy. Dù ở xã hội nào, triết học bao gồm: yếu tố nhận thức là sự hiểu biết về thế giới xung quanh và yếu tố nhận định là sư đánh giá về mặt đạo lý

  doc7p nampham2811 16-03-2011 183 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản