» 

Công Cụ Trên Thị Trường Tài Chính

 • TIỂU LUẬN: Thực trạng phát triển của các công cụ trên thị trường tài chính ở việt nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực trạng phát triển của các công cụ trên thị trường tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p inside33 08-12-2012 80 34

 • Chương IV Thị trường tài chính

  Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính b. Định nghĩa thị trường tài chính detail detail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn...

  pdf 8p kimtuyen 24-12-2009 1242 444

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 2: Thị trường tài chính

  Nội dung chương 2 gồm có: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, các công cụ trên thị trường tài chính. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 6p trentroicosao 11-03-2014 7 2

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Ths. Trần Phương Thảo

  Cùng tìm hiểu bài giảng này với các kiến thức sau: Tổng quan về thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian, tổng quan về thị trường tài chính, hàng hóa trên thị trường tài chính, phát hành và giao dịch chứng khoán.

  pdf 19p tienthanhcong7892 28-05-2014 14 2

 • Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 3: Thị trường vốn

  Chương 3 thị trường vốn của bài giảng thị trường tài chính, của giảng viên Bùi Ngọc Toản nhằm giúp các bạn nắm vững khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của thị trường vốn; Các công cụ trên thị trường vốn; Chủ thể hoạt động trên thị trường vốn.

  pdf 6p backgun1 16-01-2014 46 19

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - GV. Phạm Thị Thùy Dung

  Nội dung chương 5 Thị trường tài chính, trình bày kiến thức về: Tổng quan về thị trường tài chính, chủ thể trên thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính.

  pdf 46p tanhthanhthanh23 18-04-2014 7 1

 • Đề án : Sự phát triển công cụ trên thị trường tài chính ở Việt Nam

  Trải qua hơn mười năm, kể từ 1986, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện lại những kết quả quan trọng bước đầu. Những thay đổi tích cực và toàn diện đường lối đổi mới nhằm chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường

  pdf 37p minhtam 15-07-2009 1249 491

 • Bài giảng học môn Thị trường tài chính

  Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch các loại vốn ngắn hạn. Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Giai đoạn luân chuyển vốn ngắn hạn không quá 1 năm. Công cụ của thị trường tiền tệ là các khoản vay hay các chứng khoán đáo hạn trong vòng 1 năm

  ppt 30p phantandanh3d 06-06-2011 387 108

 • Bài giảng - Chương IV: Thị trường tài chính

  “Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động giao dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn thông qua các phương thức giao dịch và những công cụ tài chính nhất định”. Đối tượng được mua bán trên thị trường tài chính là các khoản vốn. Để mua bán các khoản vốn này, người ta sử dụng các công cụ giao dịch nhất định.

  ppt 20p trancongphuc 23-10-2010 237 66

 • Các công cụ của thị trường tài chính

  Các công cụ lưu thông trên thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc - Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do Kho bạc phát hành để bù đắp cho những thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước. - Tín phiếu kho bạc thuộc loại chứng khoán chiết khấu. Đó là loại chứng khoán không được nhà phát hành trả lãi song lại được bán với giá chiết khấu tức là giá...

  doc 3p thaoly_yen 10-03-2013 130 34

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 3 - GV. Nguyễn Thu Hà

  Nội dung của chương 3 Thị trường tiền tệ thuộc bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tiền tệ, tại sao cần phát triển thị trường tiền tệ, các chủ thể tham gia trên thị trường, các công cụ trên thị trường tiền tệ.

  pdf 50p good_12 30-06-2014 8 3

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 2: Thị trường tài chính

  Nội dung chương 2 Thị trường tài chính thuộc bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về cấu trúc thị trường tài chínhh, các công cụ chủ yếu lưu thông trên thị trường tài chính, quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính.

  pdf 31p narrow_12 21-07-2014 10 2

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - Lê Vân Chi

  Cùng tìm hiểu chương 5 Thị trường tài chính thuộc bài giảng lý thuyết tài chính, trong chương học này trình bày kiến thức về: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ trên thị trường tài chính.

  pdf 42p tanhthanhthanh23 18-04-2014 4 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4

  Chương 4 Thị trường tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính, trong chương học này trình bày cấu trúc nội dung chương cần tìm hiểu sau: Tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính, các công cụ trên thị trường tài chính.

  pdf 20p canhdangxuan 02-04-2014 4 1

 • Chuyên đề Thị trường tài chính tiền tệ ( GS Bình Minh)

  Nội dung bài chuyên đề trình bày về thị trường tài chính và cấu trúc. Các công cụ tài chính trên thị trường, các định chế tài chính và mối quan hệ tương tác giữa các định chế tài chính với thị trường chứng khoán.

  pdf 185p six_12 14-03-2014 8 3

 • Câu hỏi: Đánh giá thực trạng về hoạt động thị trường taì chính tiền tệ và thị trường ngoại hối ở Việt Nam

  Ở nước ta, thị trường tiền tệ mới hình thành, công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ còn ít nên luật pháp cho phép các giấy tờ có giá dài hạn được phép giao dịch trên thị trường tiền tệ. Theo điều 9, luật sửa đổi một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước (2003) định nghĩa: “Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có...

  doc 29p vioi80 23-04-2011 389 157

 • Tìm hiểu về Thị trường tài chính

  Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.Đối tượng mua bán trên thị trường tài chính là quyền sử dụng các nguồn tài chính (về mặt chất), là chứng khoán (về mặt hình thức)Giá cả của quyền sử dụng nguồn tài chính được thể hiện ra là số...

  ppt 34p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 130 61

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế

  Chương 8 Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường.

  pdf 23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 9 3

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 - TS. Nguyễn Hoài Phương

  Mục tiêu chương 6 Thị trường tài chính nhằm giúp học viên nhận biết được các bộ phận cấu thành của thị trường tài chính; phân biệt thị trường cấp 1 và cấp 2, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần, thị trường chính thức và phi chính thức, sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung; biết được các công cụ chủ yếu...

  pdf 45p tanhthanhthanh23 18-04-2014 5 1

 • Đề tài " Hệ thống tài chính "

  Thị trường tài chính có chức năng chuyển giao trực tiếp các quỹ tiền tệ giữa doanh nghiệp (người cầnhuy động vốn) và các nhà đầu tư (người đầu tư vốn để kiếm lời). Thị trường trái phiếu quốc tế: Công cụ tài chính phổ biến trên thị trường trái phiếu quốc tế là trái phiếu công ty Đức bán ở Mỹ và có mệnh giá bằng đồng Đô la Mỹ.

  pdf 82p thuytinh_den 11-07-2010 161 97

 • + Xem thêm 317 Công Cụ Trên Thị Trường Tài Chính khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản