» 

Cong Cu Va Phuong Phap Quan Ly Nha Nuoc Ve Kinh Te

 • Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

  Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.Do đó phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế rất quan trọng trong xu h ướn gkinh tế phát triển.

  ppt 78p buiduongson3 08-05-2010 1704 688

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương III. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.

  ppt 19p minhphung2105 28-07-2010 767 423

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Hải Hà

  Chương 3 Công cụ và phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ hơn nội dung cụ thể trong chương học này cũng như kiến thức môn quản lý nhà nước về kinh tế.

  pdf 19p hoangphungphilong234 24-04-2014 24 5

 • Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế.

  Khái niệm, bản chất công cụ QLNN về KT Khái niệm. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.

  pdf 0p ben_123 07-10-2011 86 14

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Phan Tố Uyên

  Bài 2 Tổ chức quản lí nhà nước về thương mại dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân, nội dung chương học này trình bày về: Nguyên tắc tổ chức quản lý hoạt động thương mại dịch vụ, sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, nội dung quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, các phương pháp quản lý nhà nước...

  pdf 30p thanhdieutran 12-04-2014 12 2

 • Bài tập môn : Môn quản lý nhà nước

  Khoa học là hệ thống tri thức về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, xã hội và tư duy. Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ là những hoạt động về quyết sách, thực hiện có hiệu quả về các mặt: kế hoạch, hoạch định, tổ...

  doc 5p hiepbevan 15-08-2012 143 32

 • Quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Dự án “Quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu (IMRR)” được hình thành trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Bách khoa Milan (Polimi) và Viện Quy hoạch Thủy lợi (IWRP) với sự giúp đỡ của Chính phủ hai nước Việt Nam và Italia. Polimi là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý nguồn...

  pdf 7p xuanquachthi 08-06-2013 39 5

 • Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp

  Ba đặc trưng của phuơng pháp nhận thức cũ, mới. Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời ,không đặt trong tổng thể đa dạng,phức tạp vốn có của nó. Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời, không đặt trong tổng thể đa dạng, phức tạp vốn có của nó.Giản đơn, hời hợt, ấu trĩ, gián tiếp, trực tiếp, cống hiến, hưởng thụ, đường lối đúng

  ppt 62p caheo1985 02-10-2009 416 240

 • Luận văn tốt nghiệp ”Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK”

  Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong quá trình vận động phát...

  doc 90p minhtri 21-07-2009 511 170

 • Báo cáo đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại việt nam

  Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài và tính cấp thiết của luận án. tổng quan về các công trình liên quan đến đề tài. Thống kê là công cụ quan trọng trong nghiên cứu và quản lý nói chung. quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng.

  pdf 52p reddragon55 21-03-2013 70 37

 • Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về cải cách hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống tiền lương trong các nhà hàng và khách sạn“

  Trong một nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào,lao động và tiền lương luôn luôn là các vấn đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của người lao động cũng như người làm công tác quản lý, sử dụng lao động. Phạm trù này hàm chứa nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối, trao đổi, giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của các thành phần dân...

  pdf 77p trungtri 27-07-2009 1430 829

 • Luận văn tốt nghiệp " Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp"

  Từ một nền kinh tế kế hoạch hoá chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nền kinh tế của nước ta không ngừng phát triển. Trong sự phát triển mạnh mẽ này các doanh nghiệp trong nền kinh tế không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường mà còn chịu sự tác động, điều tiết quản lý của Nhà nước. Một công cụ quan trọng...

  pdf 24p kimtuyen 24-12-2009 588 361

 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Vị trí địa lý: là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước; đầu mối giao lưu quốc tế; trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực của khu vực và Đông Nam Á.. Tổ chức hành chính: 24 quận huyện và 322 phường xã. Diện tích tự nhiên/đô thị: 2.095,73/140 km2. Dân số: hơn 9 triệu...

  pdf 66p nguyenhuytap 13-01-2013 62 31

 • Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 4

  Chương 4 Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư, trong chương học này trình bày kiến thức về: Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đầu tư; chức năng, phương pháp và công cụ quản lý hoạt động đầu tư; nội dung quản lý hoạt động đầu tư; kế hoạch hóa hoạt động đầu tư phát triển; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu...

  pdf 32p thuthum 16-04-2014 9 4

 • Nghiên cứu khoa học " Quản lý rừng cộng đồng của một số dân tộc ở vùng núi bắc bộ và đề xuất khuyến nghị xây dựng chính sách quản lý rừng cộng đồng "

  Quản lý tài nguyên rừng có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương là một trong những hình thức quản lý rừng đang được sự quan tâm chú ý của các cơ quan quản lý lâm nghiệp và các cấp chính quyền địa phương. Tuy xét về khía cạnh pháp lý, cho đến nay trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước chưa quy định vị trí pháp lý của cộng đồng nhưng trên thực tế ở một số...

  pdf 7p miumiungon 02-02-2012 32 16

 • Thực trạng Công nghiệp hóa hiện đại hóa và vai trò quản lý của Nhà nước - 5

  Trong những năm trước mắt cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta sẽ được xác định là cơ cấu công nông nghiệp dịch vụ. Phương hướng phát triển của các ngành trong cơ cấu ấy phải đáp ứng được mô hình chiến lược của công nghiệp hoá. Cụ thể là: - Nhà nước đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng đa dạng về nông lâm ngư nghiệp, thúc đẩy nhanh việc hình thành các vùng tập trung,...

  pdf 8p caott9 20-07-2011 35 9

 • TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010

  Việt Nam đã xây dựng Chiến lược PTKTXH 10 năm (2001-2010) với tầm nhìn đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở đó, Việt Nam xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010 với những đổi mới khá cơ bản về phương pháp, qui trình xây dựng kế hoạch theo hướng mở rộng các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư tham gia xây dựng kế...

  pdf 167p manutd1907 09-04-2013 15 6

 • LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc ký kết, gia nhập, bảo lưu,...

  pdf 65p abcdef_42 01-11-2011 62 19

 • Quy định về LUẬT CHỨNG KHOÁN

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. C h ương I NH ỮN G QU Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công...

  pdf 70p abcdef_42 01-11-2011 35 14

 • VĂN BẢN VỀ LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về công nghệ thông tin.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo...

  pdf 38p abcdef_42 01-11-2011 27 9

 • + Xem thêm 31 Cong Cu Va Phuong Phap Quan Ly Nha Nuoc Ve Kinh Te khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản