Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Xem 1-20 trên 173 kết quả Cộng đồng Kinh tế ASEAN
 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN dự định sẽ được thành lập vào năm 2015[1]. AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020. Hai trụ cột còn lại là: Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

  pdf3p cq511225 23-09-2010 520 219   Download

 • Thông qua giới thiệu khái quát về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, bài viết phân tích những kết quả đạt được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham gia AEC đối với thương mại Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 76 38   Download

 • Đề tài Bình luận mô hình liên kết cộng đồng kinh tế ASEAN nhằm khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN, mô hình liên kết cộng đồng kinh tế ASEAN, triển vọng của cộng đồng kinh tế ASEAN.

  pdf20p canon_12 29-03-2014 87 36   Download

 • Các chính sách thực hiện hiệu quả của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng kinh tế Asean (Aec) với mục tiêu giúp thay đổi dần cơ cấu kinh tế theo hướng thích nghi, hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Với sự chung sức của cộng đồng, sự quan tâm thỏa đáng của Nhà nước, AEC chắc chắn sẽ mang lại lợi ích đối với nền kinh tế Việt Nam.

  pdf12p meomun12340628 09-09-2015 48 19   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC). Mục tiêu của AEC là tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư và tự do lưu chuyển vốn tiến tới hội nhập thị trường tài chính. Cuối năm 2015, AEC ra đời sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính (TTTC) của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 41 19   Download

 • Phát triển dịch vụ Logistics luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài viết "Hội nhập cộng đồng kinh tế Asean - góc nhìn từ ngành dịch vụ Logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm phát triển Logistics tại Việt Nam" này phân tích vai trò của ngành dịch vụ Logistics tại Thái Lan trong quá trình xây dựng AEC 2015 và vận dụng kinh nghiệm phát triển ngành này tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p meomun12340628 09-09-2015 52 18   Download

 • Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean 2015: Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa ra các khuyến nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức nhằm xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh thời gian tới. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

  pdf10p meomun12340628 09-09-2015 34 16   Download

 • Quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN và ý nghĩa của nó bao gồm những nội dung về các nhân tố thúc đẩy quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, tác động của AEC đối với hoạt động thương mại đầu tư và các lợi ích kinh tế - chính trị,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf8p dienham63 10-12-2015 27 5   Download

 • Bài báo này nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015, bao gồm tiến trình hình thành, đặc điểm và cơ chế hoạt động của nó cũng như tóm lượt những đánh giá về thời cơ và thách thức mà trụ cột này mang lại.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 14 4   Download

 • Bài viết "Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới cộng đồng kinh tế Asean năm 2015" đi sâu phân tích những cam kết của Việt Nam về tự do hóa thương mại dịch vụ trong ASEAN, đồng thời làm rõ kết quả của quá trình thực hiện những cam kết đó tính đến thời điểm hiện nay. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời tham khảo.

  pdf7p meomun12340628 09-09-2015 24 3   Download

 • Bài viết Tác động của WTO đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN giới thiệu tới các bạn về tổ chức hoạt động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, bốn trụ cột của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những tác động tích cực và tiêu cực của WTO đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  doc10p 301250368 01-08-2016 3 2   Download

 • Bài viết Thị trường lao động Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức tập trung làm rõ thị trường lao động VN trong AEC - Cơ hội và thách thức; giải pháp phát triển thị trường lao động VN khi hội nhập AEC.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 3 2   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN và nguồn nhân lực của Việt Nam trình bày tổng quan về AEC, thị trường lao động của AEC và thỏa thuận chung, chuẩn bị của Việt Nam cho thị trường lao động AEC. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 4 1   Download

 • Bài viết So sánh ảnh hưởng của việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương đến thương mại quốc tế của Việt Nam phân tích so sánh mức độ và phạm vi tự do hóa thương mại trong AEC và TPP; từ đó so sánh và đánh giá tác động của nó đến thương mại quốc tế của Việt Nam.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 4 1   Download

 • Dưới đây là bài viết Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN; bài viết nêu lên thực trạng chất lượng nguồn nhân lực VN, VN hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf6p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 1 1   Download

 • Bài viết Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức cho thấy cơ hội mở rộng thị trường, loại bỏ hàng rào thuế quan; những thách thức lớn; tận dụng cơ hội vượt qua thách thức khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 1 1   Download

 • Bài viết Kế toán, kiểm toán tại Việt Nam hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN tìm hiểu về những kết quả đạt được, phân tích những cơ hội và thách thức của kế toán, kiểm toán tại Việt Nam hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN; từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kế toán kiểm toán.

  pdf4p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 1 1   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. AEC sẽ tác động lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có các ngân hàng Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập AEC và một số hàm ý chính sách.

  pdf11p whocare_c 06-09-2016 2 0   Download

 • Bài viết Những đặc điểm chủ yếu trong sự hình thành "Cộng đồng Kinh tế ASEAN" làm rõ những đặc điểm trong sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN bao gồm tác động biến đổi khí hậu với sự phát triển kinh tế, xu thế phát triển bền vững, sự liên kết giữa các ngành kinh tế,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 1 0   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nêu lên vị trí của Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong Cộng đồng ASEAN, vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những cơ hộ và thách thức với Việt Nam khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 9 0   Download

Đồng bộ tài khoản