Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Xem 1-20 trên 154 kết quả Cộng đồng Kinh tế ASEAN
 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN dự định sẽ được thành lập vào năm 2015[1]. AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020. Hai trụ cột còn lại là: Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

  pdf3p cq511225 23-09-2010 518 219   Download

 • Thông qua giới thiệu khái quát về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, bài viết phân tích những kết quả đạt được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham gia AEC đối với thương mại Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 75 37   Download

 • Đề tài Bình luận mô hình liên kết cộng đồng kinh tế ASEAN nhằm khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN, mô hình liên kết cộng đồng kinh tế ASEAN, triển vọng của cộng đồng kinh tế ASEAN.

  pdf20p canon_12 29-03-2014 83 36   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC). Mục tiêu của AEC là tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư và tự do lưu chuyển vốn tiến tới hội nhập thị trường tài chính. Cuối năm 2015, AEC ra đời sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính (TTTC) của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 39 19   Download

 • Các chính sách thực hiện hiệu quả của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng kinh tế Asean (Aec) với mục tiêu giúp thay đổi dần cơ cấu kinh tế theo hướng thích nghi, hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Với sự chung sức của cộng đồng, sự quan tâm thỏa đáng của Nhà nước, AEC chắc chắn sẽ mang lại lợi ích đối với nền kinh tế Việt Nam.

  pdf12p meomun12340628 09-09-2015 46 18   Download

 • Phát triển dịch vụ Logistics luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài viết "Hội nhập cộng đồng kinh tế Asean - góc nhìn từ ngành dịch vụ Logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm phát triển Logistics tại Việt Nam" này phân tích vai trò của ngành dịch vụ Logistics tại Thái Lan trong quá trình xây dựng AEC 2015 và vận dụng kinh nghiệm phát triển ngành này tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p meomun12340628 09-09-2015 52 18   Download

 • Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean 2015: Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa ra các khuyến nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức nhằm xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh thời gian tới. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

  pdf10p meomun12340628 09-09-2015 31 16   Download

 • Quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN và ý nghĩa của nó bao gồm những nội dung về các nhân tố thúc đẩy quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, tác động của AEC đối với hoạt động thương mại đầu tư và các lợi ích kinh tế - chính trị,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf8p dienham63 10-12-2015 27 5   Download

 • Bài báo này nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015, bao gồm tiến trình hình thành, đặc điểm và cơ chế hoạt động của nó cũng như tóm lượt những đánh giá về thời cơ và thách thức mà trụ cột này mang lại.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 12 4   Download

 • Bài viết "Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới cộng đồng kinh tế Asean năm 2015" đi sâu phân tích những cam kết của Việt Nam về tự do hóa thương mại dịch vụ trong ASEAN, đồng thời làm rõ kết quả của quá trình thực hiện những cam kết đó tính đến thời điểm hiện nay. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời tham khảo.

  pdf7p meomun12340628 09-09-2015 20 3   Download

 • Bài viết Tác động của WTO đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN giới thiệu tới các bạn về tổ chức hoạt động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, bốn trụ cột của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những tác động tích cực và tiêu cực của WTO đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  doc10p 301250368 01-08-2016 3 2   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN và nguồn nhân lực của Việt Nam trình bày tổng quan về AEC, thị trường lao động của AEC và thỏa thuận chung, chuẩn bị của Việt Nam cho thị trường lao động AEC. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 4 1   Download

 • Bài viết Thị trường lao động Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức tập trung làm rõ thị trường lao động VN trong AEC - Cơ hội và thách thức; giải pháp phát triển thị trường lao động VN khi hội nhập AEC.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 2 1   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. AEC sẽ tác động lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có các ngân hàng Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập AEC và một số hàm ý chính sách.

  pdf11p whocare_c 06-09-2016 1 0   Download

 • Bài viết Những đặc điểm chủ yếu trong sự hình thành "Cộng đồng Kinh tế ASEAN" làm rõ những đặc điểm trong sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN bao gồm tác động biến đổi khí hậu với sự phát triển kinh tế, xu thế phát triển bền vững, sự liên kết giữa các ngành kinh tế,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 1 0   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nêu lên vị trí của Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong Cộng đồng ASEAN, vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những cơ hộ và thách thức với Việt Nam khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 9 0   Download

 • Bài viết Những điều chỉnh của ngân hàng các nước ASEAN hướng đến hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN giới thiệu tới các bạn những nội dung về sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những lợi ích mà AEC mang lại cho khu vực, những điều chỉnh trong hệ thống ngân hàng ASEAN,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 1 0   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Triển vọng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trình bày về mục tiêu của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thực trạng hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 3 0   Download

 • Bài viết Sự sẵn sàng của Việt Nam đối với hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN khẳng định sự chung tay của cả cộng đồng từ trung ương đến địa phương là điều cần thiết để nâng cao sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf11p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 0 0   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Khả năng và hiện thực phân tích những thành tựu và cơ hội của ASEAN trong quá trình thực hiện xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thể hiện qua hoạt động thương mại và đầu tư tăng đáng kể, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, liên kết nội phối phát triển.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản