Công nghệ dsc

Xem 1-8 trên 8 kết quả Công nghệ dsc
 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị gọi chọn số (DSC) - Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 61 11   Download

 • Luận văn nhằm đi sâu vào nghiên cứu sử dụng phần mềm động học nhiệt để xác định thông số quan trọng như năng lượng hoạt hóa, hằng số tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, mô hình động học của phản ứng, dự đoán diễn biến phản ứng, giúp tối ưu hóa quá trình công nghệ, đưa ra các dự báo an toàn và đánh giá mối nguy hiểm phản ứng.

  pdf99p change14 07-07-2016 54 3   Download

 • Hệ thống GMDSS do IMO đề xướng và phát triển. Có sự hợp tác của nhiều tổ chức quốc tế khác, như : ITU, INMARSAT, COPAS - SARSAT...Thời hạn: - Lần đầu tiên được thông qua dưới dạng sửa đổi và bổ sung SOLAS 74 vào tháng 10 /1988 chủ yếu sửa đổi Chương 4: Radio Comnunication, nên còn gọi là SOLAS74/88. GMDSS bắt đầu có hiệu lực (từng phần) 1.2.1992 GMDSS bắt đầu có hiệu lực (đầy đủ) 1.2.1999 Sau năm 1999 hệ thống GMDSS tiếp tục được hoàn chỉnh bổ sung...

  pdf68p nhatkyvodanh 12-07-2012 314 90   Download

 • Polymer blends containing nylon-6 and polypropylene (PP) were prepared by using a single screw extruder. Three different types of maleic anhydride modified PP (PPMA06, PPMA1and PPMA05) were used as compabilizers to examine their effects. The properties included tensile strength, Izod impact strength, torque rheometry and extent of water absorption of the resulting blends were measured and the morphology was characterized by using scanning electron microscope (SEM). The crystallization behavior of blends was analyzed by monitoring differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction.

  pdf7p uocvong01 24-09-2015 20 3   Download

 • Quá trình đồng trùng hợp ghép một số monome vinyl lên tinh bột sắn được tiến hành theo phương pháp khởi đầu xeri-polysaccarit. Ảnh hưởng của nồng độ axit trong khâu xử lý sơ bộ và ảnh hưởng của nồng độ monome đã được nghiên cứu. Tinh bột và sản phẩm ghép được nghiên cứu theo phương pháp DSC/TG, XRD và FTIR.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 23 2   Download

 • Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố như: tỷ lệ chất tham gia phản ứng, nhiệt độ, thời gian đến hàm lượng nitơ, chỉ số amin trong sản phẩm và hiệu suất phản ứng, đồng thời khảo sát phổ IR và giản đồ DSC để tìm hiểu thêm về cấu trúc và khả năng đóng rắn của sản phẩm đối với nhựa epoxy.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 28 2   Download

 • Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu các mẫu gạch cổ xây tháp Chàm Mỹ Khánh, Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích thành phần hóa học, (X-ray diffraction) XRD, (Thermal gravity - Differential scanning calorimeter) TG - DSC, (Scanning Electron Microscope) SEM, và độ hút vôi của các mẫu gạch cho thấy chúng được sản xuất từ dất sét với chấu, rơm rạ, và nung kết khối ở nhiệt độ dưới 900 độ C.

  pdf0p uocvong01 24-09-2015 17 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày kết quả chức năng hóa bề mặt diatomite bằng 3-mercaptopropylmethoxysilane (MPMS). Trước hết, diatomite được xử lý nhiệt ở các nhiệt độ từ 100-700 độ C. Mặt khác, diatomite sau khi đã được xử lý nhiệt được đưa vào môi trường bão hòa hơi nước (phương pháp xử lý ẩm), tiếp theo cũng được chức năng hóa bằng MPMS. Mẫu thu được được đặc trưng bằng các phương pháp SEM, XRD và TG-DSC.

  pdf8p uocvong02 24-09-2015 9 1   Download

Đồng bộ tài khoản