Công nghệ hướng đối tượng

Xem 1-20 trên 1549 kết quả Công nghệ hướng đối tượng
 • Luận án gồm 4 chương. Chương 1 trình bày tổng quan về các phương tiện tự hành dưới nước (AUV) và phương pháp mô hình hóa, mô phỏng, thực thi hệ thống điều khiển. Chương 2, chương 3 đưa ra quy trình phân tích, thiết kế và thực thi điều khiển của tàu lặn không người lái tự hành cỡ nhỏ đã lựa chọn theo công nghệ hướng đối tượng. Chương 4 trình bày các kết quả thử nghiệm và đánh giá. Cuối cùng là kết luận và kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.

  pdf141p change01 06-05-2016 23 7   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 1: Tổng quan về OOP" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hướng đối tượng, công nghệ hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình Java, các ví dụ và bài tập vận dụng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến lĩnh vực này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 26 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 1: Tổng quan về OOP" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hướng đối tượng, công nghệ hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình Java, các ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_04 27-11-2015 7 1   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về OOP (Tổng quan về lập trình hướng đối tượng). Những nội dung chính trong chương này gồm: Lập trình hướng đối tượng, công nghệ hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình Java, ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt38p nhanmotchut_1 04-10-2016 3 1   Download

 • Một đối tượng là một thực thể có biên được xác định rõ ràng. Nghĩa là mục đích của đối tượng là rất rõ ràng. Một đối tượng có hai thành phần khóa : thuộc tính và phương thức. Các thuộc tínhv à các mối quan hệ biểu diễn trạng thái của đối tượng.

  ppt89p hamchoibk 28-10-2013 56 8   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Cú pháp java cơ bản. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Định danh, các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt45p nhanmotchut_1 04-10-2016 7 1   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng. Mục tiêu học tập trong chương này: Nêu được bản chất, vai trò của trừu tượng hoá, giải thích về đóng gói và che dấu thông tin, xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p nhanmotchut_1 04-10-2016 5 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5 trình bày về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Đa hình (upcasting/downcasting, liên kết động), lớp và phương thức trừu tượng (lớp/phương thức trừu tượng, template method), đa kế thừa và giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt40p nhanmotchut_1 04-10-2016 9 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Xử lý ngoại lệ. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm về xử lý ngoại lệ (exception handling), ném và bắt ngoại lệ, khai báo ngoại lệ, ném lại ngoại lệ, định nghĩa ngoại lệ mới, xử lý ngoại lệ trong constructor.

  ppt39p nhanmotchut_1 04-10-2016 10 1   Download

 • Lập trình hướng đối tượng Công nghệ hướng đối tượng Ngôn ngữ lập trình Java Ví dụ và bài tập Lịch sử phát triển của các NNLT . Hợp ngữ (Assembly language): Là một ngôn ngữ lập trình tuần tự, gần với tập các lệnh mã máy của CPU. ▫ Khó nhớ, khó viết, nhất là với những bài toán phức tạp. ▫ Khó sửa lỗi, bảo trì.

  pdf57p nguyenvanhabk1 03-09-2012 74 30   Download

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ HĐT: Bài 1 - Tổng quan về OOP trình bày các nội dung về lập trình hướng đối tượng, công nghệ hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình Java, ví dụ và bài tập.

  pdf57p giangblackk 31-03-2015 26 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - java cơ bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p hi1509 22-09-2011 1023 270   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình hướng đối tượng với c++ part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon12 16-11-2011 362 209   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu c part 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p dibovaodoi03 18-10-2011 332 193   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 2)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p kupload1 25-12-2010 314 174   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình hướng đối tượng với c++ part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon12 16-11-2011 261 173   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 3)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p kupload1 25-12-2010 289 171   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 4)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kupload1 25-12-2010 289 166   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình hướng đối tượng với c++ part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon12 16-11-2011 242 160   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình hướng đối tượng với c++ part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon12 16-11-2011 246 156   Download

Đồng bộ tài khoản