Công nghệ internet tcp/ip

Xem 1-20 trên 87 kết quả Công nghệ internet tcp/ip
 • Nhiệm vụ của giao thức: Cắt thông tin thành những gói dữ liệu để có thể dễ dàng đi qua bộ phận truyền tải trung gian. Tương tác với phần cứng của Adapter. Xác định được địa chỉ nguồn và đích: Máy tính gửi thông tin đi phải xác định được nơi gửi đến. Máy tính đích phải nhận được đâu là thông tin gửi cho mình.

  ppt123p basso 16-03-2009 1110 694   Download

 • Giao thức truyền thông ? Nhiệm vụ của giao thức. Cắt thông tin thành những gói dữ liệu để có thể dễ dàng đi qua bộ phận truyền tải trung gian. Tương tác với phần cứng của Adapter Xác định được địa chỉ nguồn và đích: Máy tính gửi thông tin đi phải xác định được nơi gửi đến. Máy tính đích phải nhận được đâu là thông tin gửi cho mình.

  ppt123p tienquy12a1 03-12-2010 203 110   Download

 • VoIP (viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói trên giao thức IP) là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.

  pdf12p babankimcuong 29-03-2011 109 62   Download

 • Ngày nay, các dịch vụ viễn thông rất phong phú và đa dạng, bao gồm các dịch vụ truyền thống đã tồn tại trong thời gian dài và các dịch vụ mới được phát triển trong thời gian gần đây. Tiền đề của nó chính là sự phát triển của công nghệ điện tử và công nghệ mạng.

  pdf95p thanhtruc8968 11-04-2010 520 319   Download

 • TCP/IP là một tập hợp các phần mềm được tạo ra qua nhiều năm, phần lớn với sự giúp đỡ của một nguồn tài trợ nghiên cứu to lớn của chính phủ Mỹ. Ban đầu, TCP/IP được dự định dành cho cho Bộ Quốc phòng Mỹ (Departement of Defense - DoD) .

  doc50p bantoisg 09-12-2009 449 258   Download

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính: Cho phép truyền thông qua các đuờng dây của mạng rộng (Wide Area Network - WAN). Cho phép truyền thông giữa các môi trường đa dạng. Do đó hiểu được cái gốc của các protocols nầy giúp ta hiểu đuộc sự quan trọng của chúng trong các mạng ngày nay.

  pdf8p huyhoang 05-08-2009 598 231   Download

 • Căn bản về TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính: 1. Cho phép truyền thông qua các môi trường mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN). 2. Cho phép truyền thông giữa các môi trường khác nhau Do đó hiểu được cái gốc của các protocols này giúp ta hiểu được sự quan trọng của chúng trong các mạng ngày nay.

  pdf4p nuoiheocuoivo 04-05-2010 386 197   Download

 • Tài liệu tham khảo về mạng internet và giao thức TCP/IP dành cho các bạn sinh viê chuyên ngành công nghệ thông tin tìm hiểu và nắm kiến thức về giao thức TCP/IP

  ppt53p jonybin 07-10-2010 404 162   Download

 • Căn bản về TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính: 1. Cho phép truyền thông qua các đuờng dây của mạng rộng (Wide Area Network - WAN). 2. Cho phép truyền thông giữa các môi trường đa dạng. Do đó hiểu được cái gốc của các protocols nầy giúp ta hiểu đuộc sự quan trọng của chúng trong các mạng ngày nay.

  pdf7p nuoiheocuoivo 04-05-2010 319 152   Download

 • TCP/IP Quick Guide TCP Services UDP Services IRC Internet Relay Chat DCAP Data Link Switching Client Access Protocol DHCP Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP Bootstrap Protocol NTP Network Time Protocol TFTP Trivial File Transfer Protocol ICP Internet Cache Protocol OSI MODEL Layer 7: Application Layer  HTTP HyperText Transfer Protocol Gopher TELNET Virtual Terminal POP3 Post Office Protocol Finger FTP File Transfer Protocol SMTP Simple Mail Transfer Protocol IMAP Internet Message Access Protocol NNTP Network News Transfer Protocol Defines interface to user ...

  pdf4p thuancrazy02 15-12-2009 216 120   Download

 • Internetworking: an overview of concepts, terminology, and technology underlying the TCP/IP Internet protocol suite and the architecture of an internet.

  pdf858p tinhyeuchuanoi 07-06-2010 232 77   Download

 • This chapter delves into many of the commonly confused topics within the world of internetworking. Mastery of these topics is essential for CCIE candidates; these technologies will serve you well in your daily activities. We begin with the most common protocol, TCP/IP, and we’ll use it as the base for our more advanced discussions throughout this chapter and the remainder of the book.

  pdf1p laquang 28-08-2009 109 34   Download

 • Nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh.

  pdf12p babankimcuong 29-03-2011 78 26   Download

 • This lab will help to develop a better understanding of the seven layers of the OSI model. Specifically as they relate to the most popular functioning networking model in existence, the TCP/IP model. The Internet is based on TCP/IP. TCP/IP has become the standard language of networking. However, the seven layers of the OSI model are the ones most commonly used to describe and compare networking software and hardware from various vendors. It is very important to know both models and be able to relate or map the layers of one to the other.

  pdf1p thanhha 27-08-2009 136 25   Download

 • Nó nén (ghép) nhiều kênh thoại trên một đường truyền tín hiệu, và những tín hiệu này được truyền qua mạng Internet, vì thế có thể giảm giá thành.

  pdf12p babankimcuong 29-03-2011 72 22   Download

 • This module provides students with the information and decision-making experiences needed to design a Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) solution in a Microsoft® Windows® 2000 networking infrastructure. Students will recognize the appropriate IP address structures when designing a TCP/IP solution to meet the networking requirements of an organization.

  pdf58p vuthuong 10-08-2009 55 9   Download

 • Referenced Links • Ethernet vendor codes: www.cavebear.com/CaveBear/Ethernet/vendor.html • Port assignments, IP protocols, general reference: ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments Recommended Reading • TCP/IP Illustrated, Volume 1 The Protocols – W. Richard Stevens • Internetworking with TCP/IP Volume 1 – Douglas Comer • Internet Core Protocols – Eric A. Hall

  pdf7p vuthuong 08-08-2009 102 8   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 Internet và Mạng máy tính nhằm trình bày các loại mạng máy tính, công nghệ Internet như các thiết bị mạng, các ứng dụng trên mạng, giao thức TCP/ IP và địa chỉ IP, tiền miền.

  pdf25p red_12 15-05-2014 34 4   Download

 • There are many commands that are useful for troubleshooting TCP/IP. It is likely that you have used some of them in earlier classes. In this exercise you will look at some options, but we will save most commands for later chapters when you are looking at specific protocols.

  pdf1p laquang 28-08-2009 55 3   Download

 • Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Bảo mật cơ sở hạ tầng, sự khác biệt của các thiết bị mạng nền tảng, kiểm tra và chẩn đoán mạng, bảo mật máy trạm và máy chủ, các thiết bị di động, truy cập từ xa, bảo mật các kết nối internet, giao thức SNMP và các giao thức TCP/IP khác, đặc điểm cơ bản của cáp, dây nối và giao tiếp, khai thác phương tiện lưu trữ.

  ppt13p nhanmotchut_1 04-10-2016 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản