» 

Công Nghệ Lên Men

 • Công nghệ lên men

  Tài liệu tham khảo công nghệ lên men giúp các bạn biết thêm về Công nghệ lên men truyền thống các sản phẩm tôm, cá, rau quả (Tôm chua, cá chua, mắm ruốc, măng chua, cà muối, tương ớt, tương…..), Công nghệ xử lý, chế biến bã bia, nấm men bia thành dạng nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

  pdf 0p pretty3 27-07-2010 651 385

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men - PGS.TS. Lê Thanh Mai

  Tham khảo sách 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 336p 951628473 03-05-2012 518 239

 • Thực hành công nghệ lên men

  Tài liệu tham khảo bài giảng Thực hành công nghệ lên men

  pdf 40p junnyq 14-05-2011 318 161

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 1

  tài liệu “Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men” được biên soạn với mục đích là giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành công nghệ lên men và ngành công nghệ thực phẩm nói chung, và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật trong các viên nghiên cứu

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 249 139

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men

  Tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men gồm 10 bài được biên soạn nhắm giúp cho sinh viên học tập bộ môn công nghệ sinh học có giáo trình học tập và thống nhật chương trình giảng dạy của bộ môn công nghệ sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf 70p 986753421 05-06-2012 221 109

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 1

  Tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men gồm 10 bài được biên soạn nhắm giúp cho sinh viên học tập bộ môn công nghệ sinh học có giáo trình học tập và thống nhật chương trình giảng dạy của bộ môn công nghệ sinh học

  pdf 8p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 220 108

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 2

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 175 91

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 3

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 140 84

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 2', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 154 79

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 4

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 127 67

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 5

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 102 66

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 3', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 142 66

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 5', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 144 62

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 149 59

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 7

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 91 54

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 9

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 9', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 123 54

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 6', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 117 54

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 6

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 96 53

 • Giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - Bài 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực hành vi sinh ứng dụng và công nghệ lên men - bài 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 106 53

 • Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 8

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta08 18-01-2012 80 50

 • + Xem thêm 604 Công Nghệ Lên Men khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản