Công nghệ thôn tin

Xem 1-20 trên 178 kết quả Công nghệ thôn tin
 • Thực hiện công tác đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát, đánh giá xếp hạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  pdf43p badaovl 21-05-2013 98 38   Download

 • Chỉ thị Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm

  doc3p buikhacha 18-05-2010 61 6   Download

 • Bài viết Chính sách tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao tổng quan về nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao ở VN; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao và một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 20 11   Download

 • Quyết định số 3427/QĐ-BNN-LN về việc phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành lâm nghiệp đến năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf19p phithanhvan 23-10-2009 52 10   Download

 • Chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTr-BBCVT-HNDVN về việc đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2007 – 2013 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông với Hội Nông dân Việt Nam

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 91 10   Download

 • Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL về việc ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf24p phithanhvan 23-10-2009 94 7   Download

 • Bản ghi nhớ số 68/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác công nghệ thông tin và truyền thôn

  pdf5p khactrieu 23-10-2009 54 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 35 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 34 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 29 5   Download

 • Chỉ thị số 88/2006/CT-BNN về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 58 4   Download

 • Chỉ thị số 08/2007/CT-BBCVT về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

  pdf4p phithanhvan 23-10-2009 55 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 26 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 31 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 29 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p thanhthao1313 02-11-2011 26 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 33 4   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 0: Giới thiệu" cung cấp cho người học những thôn tin cơ bản về môn học, mục đích môn học, nội dung và những yêu cầu đối với sinh viên. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo trước khi học môn Cơ sở dũ liệu.

  pdf5p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 20 4   Download

 • Cuốn sách "Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai" tóm tắt, sắp sếp những thông tin cơ bản của dừng đề tài, dự án, các lĩnh vực nghiên cứu để thuận tiện cho người đọc tra cứu và nghiên cứu. Phần 1 cuốn sách trình bày các nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

  pdf122p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 17 3   Download

 • Chỉ thị số 87/2008/CT-BNN về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 63 2   Download

Đồng bộ tài khoản