Công nhận biểu hiện trên khuôn mặt

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công nhận biểu hiện trên khuôn mặt
  • Bài toàn nhận dạng cảm xúc đã bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 1970 nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện nay vấn đế này vẫn đang được rất nhiều người quan tâm bởi tính hấp dẫn cùng những vấn đề phức tạp của nó. Mục tiêu của khóa luận này là nghiên cứu và đánh giá về các phương pháp nhận dạng mặt người trong việc nhận dạng ra 5 cảm xúc cơ bản: Vui, buồn, ghê tởm, dận giữ và tự nhiên trên ảnh tĩnh, chính diện...

    pdf42p chieu_mua 29-08-2012 206 100   Download

  • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Nhận dạng người dựa vào thông tin khuôn mặt xuất hiện trên ảnh" có nội dung gồm các chương sau: chương 1 phát biểu bài toán nhận dạng người dựa vào dự thông tin khuôn mặt xuất hiện trên ảnh, chương 2 mô tả dữ liệu, chương 3 dò tìm khuôn mặt, chương 4 rút trích đặc trưng từ khuôn mặt, chương 5 phương pháp SVM và ứng dụng nhận dạng khuôn mặt, chương 6 phương pháp mô hình Makov ẩn và ứng dụng nhận dạng khuôn mặt, chương 7 t...

    pdf180p tantoi2002 12-09-2014 133 55   Download

  • Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả xây dựng một hệ thống phát hiện tình trạng ngủ gật của lái xe dựa trên các kỹ thuật thị giác máy tính. Với một camera (webcam) dùng để quan sát gương mặt tài xế, hệ thống sẽ phát âm thanh cảnh báo khi tài xế có biểu hiện ngủ gật dựa vào trạng thái mắt nhắm cũng như số lần chớp mắt, số lần mắt cử động.

    pdf8p tangtuy13 02-06-2016 6 2   Download

Đồng bộ tài khoản