Công tác thu bhxh ở việt nam

Xem 1-14 trên 14 kết quả Công tác thu bhxh ở việt nam
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn“kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu bhxh ở việt nam”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p maybay_thaboom 02-07-2010 232 100   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu BHXH ở Việt Nam" gồm các nội dung chính là: Lý luận chung về BHXH và công tác thu BHXH, thực trạng của công tác thu BHXH ở Việt Nam, một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu BHXH ở Việt Nam.

  doc77p hrm2014 24-11-2017 8 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu bhxh ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p inspiron1212 04-12-2012 40 15   Download

 • Hoạt động BHXH luôn nằm trong chương trình bảo vệ xã hội của mỗi quốc gia, bảo đảm an toàn cho xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chương trình bảo vệ xã hội có các hệ thống bảo đảm xã hội (phúc lợi xã hội, trợ giúp xã hôi…), hệ thống Bảo hiểm tư nhân. Mỗi hệ thống có một phương thức tổ chức thực hiện khác nhau thể hiện qua việc hình thành nguồn tài trợ cho hoạt động và cách phân phối cho người thụ hưởng của hệ thống....

  pdf93p trungtri 23-07-2009 533 212   Download

 • Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về BHXH và tổ chức công tác thu BHXH ở Việt Nam; phân tích thực trạng tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh (2006- 2010), từ đó rút ra được những nguyên nhân ảnh hưởng đến tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh

  pdf2p nguyentienphong1802 29-05-2017 4 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài: kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu bhxh hiệu quả ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf60p kimku10 08-09-2011 59 14   Download

 • Hoạt động BHXH luôn nằm trong ch ơng trình bảo vệ xã hội của mỗi quốc gia, bảo đảm an toμn cho xã hội vμ thúc đẩy phát triển kinh tế. Ch ơng trình bảo vệ xã hội có các hệ thống bảo đảm xã hội (phúc lợi xã hội, trợ giúp xã hôi…), hệ thống Bảo hiểm tnh ân. Mỗi hệ thống có một ph ơng thức tổ chức thực hiện khác nhau thể hiện qua việc hình thμnh nguồn tμi trợ cho hoạt động vμ cách phân phối cho ngời thụ hởng của hệ thống....

  pdf86p bonsai89 28-12-2011 76 16   Download

 • Phần hai Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH Việt Nam I. Một vài nét về chính sách BHXH ở Việt Nam qua các giai đoạn 1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến năm 1995 Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định...

  pdf11p lavie6 29-07-2011 43 11   Download

 • Từ năm 1995 đến năm 2000, số lượng lao động tham gia BHXH ngày càng tăng dần về số tuyệt đối là 1.566.729 người, số tiền thu BHXH cũng tăng dần qua các năm thể hiện sựtham gia ngày càng đông đảo của người lao động vào BHXH, đây là sự phản ánh rất rõ tiềm năng về BHXH ở Việt Nam và kết quả bước đầu cơ quan BHXH thực hiện công tác quản lý thống nhất sự nghiệp BHXH. Việc thu BHXH vượt kế hoạch tạo ra sự tích luỹ nguồn quỹ BHXH, bên cạnh đó cơ cấu...

  pdf11p lavie6 29-07-2011 50 7   Download

 • Trên cơ sở vận dụng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý thu BHXH, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc từ năm 2009 đến năm 2013, qua đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc, đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nước về BHXH có hiệu quả và phát triển sự nghiệp BHXH một cách bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc105p thaikay345 30-03-2017 26 23   Download

 • Loại tài khoản 2 phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, đồng thời phản ánh tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra ở đơn vị bảo hiểm xã hội

  doc33p catbui 07-05-2009 334 128   Download

 • Hiện nay ở hầu hết các cơ quan BHXH đều có hơn 2 chiếc máy vi tính nhưng số lượng cán bộ BHXH biết sử dụng thành thạo nó thì có rất ít thậm chi có nơi không có. Các cán bộ ngành BHXH chỉ mới dừng lại ở mức biết sử dụng máy vi tính mà chưa khai thác hết hiệu quả mà máy vi tính đem lại trong công tác thu chi quỹ BHXH. Mặt khác do chưa được quan tâm dúng mức nên hệ thống các chương trình phần mềm chuyên ngành của BHXH vẫn chưa...

  pdf7p ttcao1 29-07-2011 44 5   Download

 • Cụ thể những kết quả đó được thể hiện Ta thấy, năm 1999 ngân sách nhà nước phải bỏ ra gấp 10 lần số quỹ BHXH tự trả, thì đến năm 2003 con số đã được giảm bớt rất nhiều chỉ còn 4,4 lần, cũng như vậy qua các năm Ngân sách Nhà nước phải bỏ ra có xu hướng ít đi rất nhiều. Trên đây là những kết quả đạt được trong công tác thu chi BHXH của BHXH huyện Giao Thuỷ mà qua thời gian thực tập ở cơ quan em nhận thấy được. Kết quả đó góp...

  pdf9p ttcao1 29-07-2011 44 4   Download

 • Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đóng cho người lao động theo Nghị định số 152/ 1999/ NĐ-CP ban hành ngày 20/ 09/1999 của Thủ tướng chính phủ.

  pdf9p ttcao1 29-07-2011 49 10   Download

Đồng bộ tài khoản