Công tác xây dựng Đảng

Xem 1-20 trên 1493 kết quả Công tác xây dựng Đảng
 • Đề cương bài giảng số 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở nhằm giúp các đảng viên mới nhận thức và nắm vững những nội dung về những vấn đề lý luận chung về TCCS Đảng; một số nội dung về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; từ nhận thức đó, giúp các đảng viên dự bị có kế hoạch rèn luyện, phấn đấu và trưởng trành, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

  doc13p lelong237 02-04-2015 510 157   Download

 • Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trình bày về hai nội dung chính đó là tổ chức cơ sở Đảng; công công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của đảng viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt47p lelong237 02-04-2015 435 121   Download

 • Có xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh thì mới nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, ngược lại nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng là để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về công tác xây dựng Đảng, mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch "Công tác xây dựng Đảng". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc28p hiepict 17-12-2015 417 64   Download

 • Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền được Hồ Chí Minh rất quan tâm và nhắc nhở thường xuyên đối với toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là vấn đề cấp thiết hiện nay trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao và giữ vững vai trò lãnh đạo, tức tạo “sức hấp dẫn lớn” của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 36 11   Download

 • Luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư Đảng ủy trung, lữ đoàn hiện nay.

  doc252p change03 06-05-2016 27 11   Download

 • Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) 25/01/2013 13:36 Chiều 25/1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

  pdf10p matem91 10-11-2013 76 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Công tác xây dựng Đảng ở miền Nam (1973 - 1975) sau đây để biết được quá trình xây dựng Đảng ở miền Nam trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975. Với các bạn chuyên ngành Lịch sử thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 8 3   Download

 • Luận án nghiên cứu, phục dựng, làm sáng tỏ quá trình xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954; tổng kết, đúc rút những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu nhằm phục vụ công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  pdf199p change04 08-06-2016 22 1   Download

 • Luận án "Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954" nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ quá trình xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954; tổng kết, đúc rút những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu nhằm phục vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 11 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm làm rõ hơn về công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng giai đoạn 1930-1945. Giúp cho người nghiên cứu cũng như những người đọc có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, đánh giá đúng hơn về công tác xây dựng lực lượng cách mạng và về thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng 8 1945. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn cách mạng sau.

  pdf44p matakkj 13-09-2014 90 45   Download

 •   Phần 2 cuốn sách "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tập hợp một số bài viết giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và sự vận dụng vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng của Người.

  pdf156p uocvongxua03 21-07-2015 80 36   Download

 • Luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn hiện nay.

  doc28p change03 06-05-2016 20 3   Download

 • LSO­Là người sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác xấy dựng Đảng.

  doc3p nguyenminhluc89 29-09-2010 382 151   Download

 • Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Sinh thời Người luôn quan tâm đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, trong đó công tác xây dựng Đảng được Người đặc biệt coi trọng bởi vì công tác này liên quan đến sự tồn vong của Đảng và dân tộc. Bài viết này nhằm làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín của người Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. ...

  pdf5p thulanh2 06-09-2011 90 39   Download

 • Nguyên tắc xây dựng Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho Đảng tồn tại và phát triển, là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Các nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang chỉ đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng trí tuệ, đạo đức và văn minh, đáp ứng những yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

  pdf10p whocare_c 06-09-2016 37 15   Download

 • Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Khảng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam Sựnghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp của Đảng:Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợicủa cách mạng VN....

  ppt62p vantien2268 21-08-2010 795 303   Download

 • Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng và và công tác xây dựng Đảng. Thông qua quản lý đảng viên, cáp cấp ủy và tổ chức Đảng nắm được đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên để có chủ trương thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên.

  ppt113p lelong237 02-04-2015 245 54   Download

 • Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 4: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều kiện mới và công tác xây dựng Đảng, phương hướng và giải pháp xây dựng Đảng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt20p doinhugiobay_05 01-12-2015 46 16   Download

 • Hồ Chí Minh luôn hết sức chú trọng việc xây dựng Đảng về phương diện đạo đức. Tư tưởng của Người là sự phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nội dung của công tác xây dựng Đảng. Quan điểm đó đang tỏ rõ giá trị và tính cấp thiết đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

  pdf7p whocare_c 06-09-2016 48 16   Download

 • Tài liệu Nghị quyết của Đảng bao gồm những nội dung về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18-3-2002; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 12-5-2003; Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  doc11p giahung090212 01-08-2016 16 2   Download

Đồng bộ tài khoản