» 

Công Thức đồng Phân Este

 • Công thức tính nhanh số đồng phân

  Tài liệu ôn thi môn hoá tham khảo về các Công thức tính nhanh số đồng phân. Tài liệu dành cho các bạn học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập để củng cố kiến thức.

  doc 2p thienharuc 20-08-2010 6120 1098

 • Bài toán hỗn hợp về este

  1. HỖN HỢP HAI ESTE ĐƠN CHỨC - Thu được 1 muối và 2 ancol : RCOOR ' - Thu được 2 muối và 1 ancol : RCOOR ' - Sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng - Bảo toàn nguyên tố trong phản ứng đốt cháy. Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của 2 este đó...

  pdf 4p doandat203 15-10-2012 172 64

 • Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 2: : ESTE

  Kiến thức: - HS biết: Khi niệm, tính chất của este. - HS hiểu: Nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sối thấp hơn axit đồng phân. 2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức về liên kết hiđro để giải thích nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân. II.

  pdf 6p phalinh11 26-07-2011 57 7

 • ESTE – Dạng 2: Rượu – Muối – CTCT của este

  Dùng cho câu 1, 2, 3: Thuỷ phân hỗn hợp 2 este đơn chức bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 49,2 gam muối của một axit hữu cơ và 25,5 g hỗn hợp 2 rượu no đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hết 2 rượu thu được 1,05 mol CO2. Câu 1: Công thức của 2 rượu tạo este là A. CH3OH và C2H5OH. và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. và C4H7OH. B. C2H5OH D. C3H5OH Câu 2: Số mol của rượu nhỏ trong hỗn hợp...

  pdf 4p nkt_bibo42 03-02-2012 23 5

 • Bài tập Chương 1: Este- Lipit - Mùi của Este - Phạm Huy Quang

  Các mùi trái cây là do sự hiện diện của các hỗn hợp phức tạp của các chất hóa học, trong đó các este đóng góp vai trò quan trọng, ngoài ra còn có các thành phần khác. Mỗi loại hoa quả đều có một mùi đặc trưng thể hiện lượng este trong đó chiếm ưu thế, tuy nhiên cũng có este thể hiện mùi của nhiều loại hoa quả khác nhau và ngược lại.

  doc 18p hovinhduc 13-08-2012 283 125

 • ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT - CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT

  Câu 1. Một este đơn chức có tỉ khối so với H2 bằng 50. Khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Số đồng phân este thõa mãn là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2. Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là: A....

  pdf 4p hienphan24101996 21-06-2013 118 43

 • Kiểm tra este - lipit - cacbonhiđrat

  Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 4. Cho 8,8 gam este đơn chức tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M thu được 9,8 gam muối khan. Xác định tên của este? A. CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C3H7COOH

  doc 3p hung018996 31-07-2012 74 36

 • CHƯƠNG I. ESTE- LIPIT

  1. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng A. Xà phòng hóa D. Sự lên men 3. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất A. HCOOC3H7 C2H5COOH 4. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây: A. CnH2nO2 (n≥2) B. CnH2n + 1O2...

  pdf 16p lotus_7 31-01-2012 81 19

 • Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí PVTEX

  Phản ứng Este hóa giữa Axit Terephthalic và Ethylene Glyocol tạo Monomer và khởi động các phản ứng trùng ngưng kết hợp các GT với nhau trong các giai đoạn este hóa-chuỗi tạo thành có từ 4-5 vòng lặp.Các phản ứng tạo DEG tách nước tạo Acetadehyde phản ứng cắt chuỗi machhj PET các nhóm Vinylete và nhóm COOH tạo thành.

  pdf 0p shinichi189 21-05-2013 48 12

 • MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ I. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'một số bài tập trắc nghiệm este-lipit hóa hữu cơ i. đồng phân, danh pháp, công thức tổng quát', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p chuotcamung 20-05-2013 30 6

 • CHƯƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO

  Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 5: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch...

  pdf 8p paradise3 12-12-2011 15 3

 • Một số sai lầm của học sinh khi giải các bài toán ancol

  Bài tập ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm 2 ancol no đơn chức cách nhau 1 chất trong dãy đồng đẳng. Cho 9,2g A phản ứng với axit axetic đủ thu được 17,6g este (H=100%). Xác định công thức 2 ancol trong A. *Giải: PTPƯ: CH2+1OH + CH3COOH → CH3COOCH2+1 + H2O. Gọi số mol của ancol là x mol Theo định luật bảo toàn khối lượng→9,2 +60x = 17,6 +18x →x=0,2.→(14 + 18).0,2 =9,2.→ = 2. Gọi công thức của ancol bé là: CnH2n+1OH...

  pdf 4p meoancaran 11-03-2011 544 282

 • Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

  C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng: A. Xà phòng hóa B. Hydrat hóa C. Crackinh D. Sự lên men 3. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất A. HCOOC3H7 B. C3H7COOH C. C2H3COOCH3 D. C2H5COOH 4. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức...

  pdf 4p boy_kute2215 14-05-2011 322 79

 • Đề thi học sinh giỏi Hóa học 12 - (Kèm Đ.án)

  Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

  pdf 15p trungtran5 13-09-2010 154 74

 • BÀI 19. BÀI TOÁN VỀ HỖ HỢP ESTE BÀI TẬP TỰ LUYỆN

  Câu 1: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.

  pdf 2p ducthien2010 01-09-2011 153 61

 • Mùi của các este

  Mùi của các este  (H2N2)-Các mùi trái cây là do sự hiện diện của các hỗn hợp phức tạp của các chất hóa học, trong đó các este đóng góp vai trò quan trọng, ngoài ra còn có các thành phần khác. Mỗi loại hoa quả đều có một mùi đặc trưng thể hiện lượng este trong đó chiếm ưu thế, tuy nhiên cũng có este thể hiện mùi của nhiều loại hoa quả khác nhau và ngược lại. Dựa vào các đặc...

  pdf 5p abcdef_51 16-11-2011 97 36

 • Ôn thi tốt nghiệp môn hóa 2012

  1. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: 2 2. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: 4 3. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. CTCT thu gọn của X là: CH3COOCH3. 4. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là: metyl propionat. 5. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ...

  doc 12p cothu6789n 22-06-2012 145 32

 • ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ O – ALKYL HÓA SẢN XUẤT ESTE

  Trên thế giới hiện nay, việc sản xuất các chất hữu cơ đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng đầu tiên nó dựa trên sự chế biến nguyên liệu động vật hay thực vật như việc tách các chất có giá trị (đường, dầu béo) hay các sản phẩm phân giải của chúng (xà phòng, cồn …). Tổng hợp hữu cơ để thu được những chất phức tạp từ những chất tương đối đơn giản hơn ra đời từ...

  doc 23p namnguyenk 24-01-2013 49 18

 • Giáo án Hóa Học lớp 12: ESTE VÀ CHẤT BÉO

  I.Mục tiêu II. Chuẩn bị III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Vào bài mới:Hoạt động thầy trò Hoạt động 1 Hs: Nhắc lại khái niệm este, chất béo. Công thức phân tử. Hs: Nhớ lại tính chất hoá học đặc trưng của este, chất béo: thuỷ phân trong MT axit và trong MT bazơ (xà phòng hoá), phản ứng

  pdf 3p abcdef_25 14-09-2011 108 18

 • Khai thác dữ liệu EST (Expressed Sequence Tags) nhằm phát hiện microsatellite phục vụ cho công tác so sánh và phân tích đặc điểm di truyền của ong mật

  Trong thế giới động vật, ong mật là loài thuộc lớp côn trùng. Chúng xuất hiện cách đây 40 triệu năm vào thời kỳ Eocene. Ong mật có ở khắp nơi trên thế giới gồm nhiều loài khác nhau. Mỗi loài có điều kiện môi trƣờng phát triển khác nhau và hiệu quả sản xuất cũng khác nhau. Sản phẩm đƣợc làm ra bởi ong mật nhƣ phấn hoa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, keo ong, nọc ong là các loại thực...

  pdf 94p canhchuon_1 21-06-2013 25 12

 • + Xem thêm 24 Công Thức đồng Phân Este khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản