Công thức giải nhanh Hóa học

Xem 1-20 trên 410 kết quả Công thức giải nhanh Hóa học
 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: nắm vững liên kết ion, liên kết cộng hoá trị 2. Kĩ năng: - Xác định loại liên kết hoá học một cách tương đối dựa vào hiệu độ âm điện - Viết phương trình biểu diễn sự hình thành ion. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: đề kiểm tra 15 phút 2. Học sinh: ôn tập và làm các bài tập được giao về nhà III. PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn...

  pdf8p naibambi115 03-12-2011 189 20   Download

 • Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  Điều chế etyl axetat.  Phản ứng xà phòng hoá chất béo.  Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2.  Phản ứng của hồ tinh bột với iot. Kĩ năng  Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.  Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hoá học, rút ra nhận xét.  Viết tường trình thí nghiệm....

  pdf5p paradise5 13-12-2011 384 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuậ tìm công thức của các hợp chất vô cơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p augi12 12-01-2012 88 18   Download

 • Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tế và công thức bắt nguồn từ thực hành chứ không dựa vào những nghiên cứu khoa học.

  pdf36p thiuyen13 16-09-2011 80 13   Download

 • 1: Phát biểu nào sau đây luôn luôn đúng: A. Một chất hay ion thì hoặc chỉ có tính khử, hoặc chỉ có tính oxi hoá B. Trong mỗi phân nhóm chính của bảng hệ thống tuần hoàn, chỉ gồm các nguyên tố kim loại hoặc gồm các nguyên tố phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng

  pdf18p paradise3 12-12-2011 44 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng hợp chất của nhôm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p paradise2 08-12-2011 80 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng muối với kim loại', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p paradise2 08-12-2011 17 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng muối với axit phần 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p paradise2 08-12-2011 24 5   Download

 • Từ PTHH và các dữ liệu bài cho. Học sinh biết cách xác định ( thể tích và lượng chất) của những chất tham gia hoặc các sản phẩm. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH và kỹ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích khí và lượng chất. 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cẩn thận trong thực hành và học tập hóa học....

  pdf16p paradise2 09-12-2011 85 5   Download

 • Biết vai trò của các nguyên tố đa lượng cũng như vi lượng. - Biết tính chất vật lí, hoá học, cách điều chế và phương pháp bảo quản trong công nghiệp. 2. Kỹ năng - Vận dụng kiến thức để đánh giá các loại phân bón và làm một số dạng bài tập. II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề kết hợp với phương tiện trực quan.

  pdf6p paradise5 13-12-2011 63 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng muối với axit phần 1', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p paradise2 08-12-2011 20 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng muối với muối', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p paradise2 08-12-2011 33 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng dung dịch bazo', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p paradise2 08-12-2011 31 4   Download

 • Từ CTHH học sinh biết cách xác định % theo khối lượng các nguyên tố. - Từ % tính theo khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất.HS biết cách xác định CTHH của hợp chất. HS biết cách xác định khối lượng của nguyên tố trong mộy lượng hợp chất hoặc ngược lại. 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng tính toán các bài tập hóa học có liên quan đến tỷ khối của chất khí. Củng cố các kỹ năng tính khối lượng mol. ...

  pdf6p paradise2 09-12-2011 73 4   Download

 • HS biết phân bón hoá học là gì? Vai trò của các nguyên tố hoá học đối với cây trồng. - Biết CTHH của một số loại phân bón hoá học thường dùng và hiểu một số tính chất của một số loại phân bón đó. 2. Kĩ năng.- Kĩ năng phân biệt các mẫu phân đạm, phân lân, phân kali dựa vào tính chất hoá học. - Tiếp tục phát triển kĩ năng làm bài tập tính theo công thức hoá học

  pdf5p paradise5 13-12-2011 43 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các công thức viết phản ứng nhiệt luyện', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p paradise2 08-12-2011 28 3   Download

 • Câu I (5,0 điểm) 1/ Viết công thức của các axít hoặc bazơ tương ứng với các oxít axit và oxít bazơ trong số các oxít sau: CaO, SO2, CO, Fe2O3, Mn2O7, Cl2O, NO, R2On (R là kim loại).

  pdf4p paradise4 14-12-2011 21 3   Download

 • Câu 1. Nhóm các phân tử, nguyên tử và ion có tổng số electron bằng nhau : A. Na, Al3+, CH4, H2S, NH3, Mg. B. Na+, Al3+, CH4, H2O, 2+ NH3, Mg C. Na, Al3+, CH4, H2S, NH3, HF D. Na, Al3+, SiH4, H2O, 2+ NH3, Mg Câu 2. Hai nguyên tố X, Y thuộc 2 phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 19. Phân tử hợp chất XxYy có tổng số proton bằng 70. Công thức phân tử hợp chất là A. Mg3N2 B. CaC2 C. Al4C3...

  pdf6p paradise5 15-12-2011 22 3   Download

 • Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C2H6O. B. C2H6O. C. C4H10O2. D. C3H8O2.

  pdf5p paradise4 15-12-2011 28 3   Download

 • Kiến thức: HS nhớ lại các kiến thức : kn về dung dịch, độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dd , công thức tính + HS biết cách pha chế dd theo nồng độ cho trước + Biết làm 1 số BT về dd - Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng giải BT hoá học - Giáo dục cho HS lòng yêu thích bộ môn II/ Chuẩn bị: GV: Giáo án, bảng phụ HS: KT cũ

  pdf3p paradise5 13-12-2011 44 2   Download

Đồng bộ tài khoản