Công ty bảo hiểm cần thơ

Xem 1-19 trên 19 kết quả Công ty bảo hiểm cần thơ
 • Thị trường Bảo Hiểm Thương Mại Việt Nam đã phát triển và đa dạng hóa vào những năm cuối của thế kỷ 20, với sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm (nhà nước, cổ phần, liên doanh và 100% vốn nước ngoài). Luật kinh doanh bảo hiểm đã được kỳ họp thứ 8 của Quốc Hội khóa X nước CHXHCNVN thông qua tháng 12-2000 và có hiệu lực từ ngày 1-4-2001 càng tạo thêm môi trường cho sự phát triển kinh doanh bảo hiểm theo xu hướng hội nhập quốc tế....

  pdf80p thanhtrang1011 25-09-2009 399 157   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm cần thơ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p quocnamdhnl 22-12-2010 291 98   Download

 • Luận văn: Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Cần Thơ nhằm các mục tiêu sau: phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nhận thức rõ các cơ hội và thách thức, các mặt mạnh và mặt yếu của công ty. Từ đó đề ra các biện pháp về chiến lược kinh doanh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả của chiến lược kinh doanh tại công ty.

  pdf79p lephuoccuulong 04-06-2014 54 21   Download

 • Đây là những cẩm nang để khách hàng cần biết và hiểu về sản phẩm , nghiệp vụ của các công ty bảo hiểm nhân thọ đang triển khai như sản phẩm tử kỳ , sinh kỳ , hỗn hợp, trọn đời, bảo hiểm nhóm, những điều khoản về điều khoản riêng ( sản phẩm phụ ).

  pdf16p luckystar_1202 12-11-2013 75 16   Download

 • Thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam đã phát triển và đa dạng hóa vào những năm cuối thế kỷ 20, với sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm (nhà nước, cổ phần, liên doanh và 100% vốn nước ngoài). Luật kinh doanh bảo hiểm đã được kỳ họp thứ 8 của quốc hội khóa X nước CHXHCNVN thông qua tháng 12-2000 và có hiệu lực từ ngày 1-4-2001 càng tạo thêm môi trường cho sự phát triển kinh doanh bảo hiểm theo xu hướng hội nhập quốc tế....

  pdf79p huyhoang 04-08-2009 878 379   Download

 • Thị trường Bảo Hiểm Thương Mại Việt Nam đã phát triển và đa dạng hóa vào những năm cuối của thế kỷ 20, với sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm (nhà nước, cổ phần, liên doanh và 100% vốn nước ngoài). Luật kinh doanh bảo hiểm đã được kỳ họp thứ 8 của Quốc Hội khóa X nước CHXHCNVN thông qua tháng 12-2000 và có hiệu lực từ ngày 1-4-2001 càng tạo thêm môi trường cho sự phát triển kinh doanh bảo hiểm theo xu hướng hội nhập quốc tế....

  pdf79p huyhoang 03-08-2009 365 68   Download

 • Bên caṇ h cać Ngân haǹ g, công ty chưń g khoań hay cać quy ̃ đâù tư,.. la ̀ nhưñ g kênh đang huy đôṇ g vôń hiêụ quả thì cać công ty Baỏ hiêm̉ cuñ g đang là môṭ kênh đâỳ tiêm̀ năng trên thị trươǹ g vôń hiêṇ nay. Nhờ phat́ triên̉ cać hệ thôń g kênh phân phôí cuñ g như có nhưñ g chiń h sać h thić h hơp̣ vơí điêù kiêṇ kinh tế – xã hôị , ngaǹ h Baỏ hiêm̉ đã bô ̉ sung một lươṇ g vôń đań g kể cho nêǹ kinh tê,́ trong...

  doc57p gd_0011 15-05-2013 148 46   Download

 • Cần chú ý trong một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự, người thụ hưởng có thể xác định cụ thể hơn tên gọi của nghiệp vụ. Ví dụ, đó là người lao động gặp tai nạn lao động trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ lao dộng đối với người lao động. Mặc dù, đối tượng được bảo hiểm của loại bảo hiểm này là một khái niệm trừu trượng khi hợp đồng được ký kết.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 99 42   Download

 • Vì lý do gì quý vị cần cân nhắc mua bảo hiểm? Loại hợp đồng nào - định kỳ hay suốt đời – là phù hợp với quý vị? Khi suy nghĩ về mua bảo hiểm, sức mạnh tài chánh của một công ty quan trọng như thế nào?....

  pdf6p daisyshop 31-07-2010 144 39   Download

 • Ở Việt nam, có thể coi bảo hiểm thiết bị điện tử là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ mới nhất và đây là một nghiệp vụ khá phức tạp đòi hỏi kĩ thuật cao trong các công đoạn và trong cách tính phí... Do vậy nghiên cứu nghiệp vụ này là rất cần thiết đối với những người làm công tác bảo hiểm.

  doc100p gre2nrubyle 13-01-2011 145 32   Download

 • Hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nên những người làm nghề này còn phải biết chấp nhận thách thức, phải biết luôn tự rèn luyện kỹ năng cho mình và luôn làm mới mình để không bị tụt hậu.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 65 16   Download

 • Năm 2005 toàn thị trường bảo hiểm có 32 doanh nghiệp hoạt động trong đó có 16 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 8 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 7 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành là 15.678 tỉ đồng, đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm 4 628 tỉ đồng và dự phòng bồi thường 5 363 tỉ đồng. Tổng vốn điều lệ 4.614 tỉ đồng và 122 triệu USD, tổng tài sản 31.

  doc38p luongthevinhketoan 26-10-2010 434 284   Download

 • Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc có thể nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn. Nguyên tắc tính phí được dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp...

  pdf6p ttcao2 01-08-2011 56 10   Download

 • Công tác tuyên truyền quảng cáo của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội nhìn chung còn rất rời rạc, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Thực chất là công ty chưa đánh giá hết vai trò cũng như tác dụng của công tác này đối với hoạt động khai thác. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của các công ty liên doanh, 100% vốn nước ngoài trên thị trường bảo hiểm nhân thọ thì việc xây dựng chương trình quảng cáo và hình ảnh của công ty càng trở nên cần thiết.

  pdf7p ttcao1 01-08-2011 41 4   Download

 • Là đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, hàng năm Học viện Hành chính quốc gia tổ chức cho sinh viên chính quy chuyên ngành quản lý Nhà nước đi thưc tập...Trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay.

  pdf37p carnation89 01-03-2012 88 34   Download

 • Công ty đã xây dựng được môt đội ngũ gồm hơn 200 CBCNV làm việc tại 10 phòng ban, 6 văn phòng đại diện khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, 9 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Khánh Hoà, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình cùng 8 văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Thanh Hoá, Hà Tây, Đắc Lắc Ngoài ra còn hàng trăm các tổng đại lý, đại...

  pdf13p lavie7 29-07-2011 44 11   Download

 • Người tham gia bảo hiểm không phải là bố mẹ trẻ em hay người giám hộ hợp pháp hoặc không đủ giấy tờ hợp lý cần thiết để nhận bảo hiểm như quy định trong điều khoản. + Người tham gia bảo hiểm quá tuổi theo quy định 2.3. Công tác quản lý hợp đồng. Việc cập nhật cấp nhận hoá đơn thu phí bảo hiểm đầu tiên và định kỳ được tiến hành đầy đủ, chính xác và tạm thời.

  pdf12p ttcao4 20-08-2011 46 4   Download

 • ừ đầu năm 1997 đến giữa năm 1998, Chính phủ không tính thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Công ty. Đây cũng là yếu tố giúp công ty hạ giá phí sản phẩm của mình để thu hút khách hàng. - Công ty ngày càng củng cố và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý, chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của công ty. - Điều kiện dân số: với hơn...

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 31 3   Download

 • Điểm mạnh của Bảo Việt Nhân Thọ có tiềm lực vốn lớn, đ-ợc sự hậu thuẫn của Nhà N-ớc, đ xây dựng đ-ợc mạng l-ới kinh doanh rộng trên toàn quốc. Theo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tr-ớc khi đ-a sản phẩm ra kinh doanh trên thị tr-ờng đều cần đ-ợc sự thông qua của Bộ Tài Chính; trong khi Bảo Việt Nhân Thọ là một công ty thuộc Tập Đoàn Tài Chính Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài Chính.

  pdf24p hivu69 14-06-2011 138 59   Download

Đồng bộ tài khoản