Công ty cổ phần điện lực khánh hòa

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ty cổ phần điện lực khánh hòa
  • Bảng cân đối kế toán bào cáo tài chính tóm tắt của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa.

    pdf3p haichau 24-06-2009 726 59   Download

  • Tiểu luận: Phân tích mã chứng khoán KHP - công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa nhằm trình bày tổng quan về nền kinh tế, kinh tế Việt nam và kinh tế thế giới, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Điện, tình hình kinh doanh ngành Điện Việt Nam 9 tháng năm 2010, giới thiệu và phân tích báo cáo tài chính của công ty, định giá cổ phiếu của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa.

    pdf17p orange_12 04-06-2014 90 33   Download

  • Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Điện lực Khánh Hoà thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà do Bộ Công nghiệp ban hành.

    pdf3p lawdn5 31-10-2009 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản