Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ty cổ phần dược phẩm OPC
  • Tiểu luận môn Thẩm định giá trị thương hiệu với đề tài "Xác định giá trị thương hiệu Công ty cổ phần dược phẩm OPC" trình bày những nội dung chính được thực hiện trong đề tài môn Thẩm định giá trị thương hiệu về việc xác định các giá trị thương hiệu Công ty cổ phần dược phẩm OPC. Mời bạn đọc tham khảo.

    doc28p minhuehk37 03-10-2014 99 37   Download

  • Ngày 20/10/2008, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM đã ký Quyết định số 113/QĐ-SGDHCM chấp thuận Công ty cổ phần Dược phẩm OPC trở thành Công ty thứ 161 niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 30/10/2008, cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm OPC sẽ chính thức giao dịch trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là OPC.

    pdf5p haichau 24-06-2009 299 149   Download

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất của công ty cổ phần dược phẩm OPC.

    pdf2p thuyha 24-06-2009 255 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản