Công ty cổ phần Gas Petrolimex

Xem 1-10 trên 10 kết quả Công ty cổ phần Gas Petrolimex
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài "Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Nội dung bài báo cáo gồm 4 phần, giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan Công ty Cổ phần Gas Petrolimex, đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex,...

  pdf45p ntabk001 17-01-2016 109 35   Download

 • Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như.Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp .Tổng Giám đốc. Chứng chỉ Kiểm toán viên số 283/KTV.

  pdf21p haichau 24-06-2009 2705 1475   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm Gas công nghiệp - Công ty cổ phần gas petrolimex nhằm tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của công ty thông qua việc môi trường bên trong, đồng thời nghiên cứu các yếu tố bên ngoài tới hoạt động của công ty nhằm xác định cơ hội, thách thức.

  pdf91p violet_12 23-05-2014 179 82   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, báo cáo thực tập "Tăng cường quản lý công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex" giới thiệu đến các bạn những vấn đề cơ bản về quản lý công nợ phải thu của doanh nghiệp, thực trạng quản lý công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex, những giải pháp nhằm tăng cường quản lý công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.

  doc77p boytm90 14-03-2016 76 34   Download

 • Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do công ty cổ phần chứng khoán Báo Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng,thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thể hiện cơ cấu kinh doanh, bộ máy công ty.

  pdf60p minhthao 24-06-2009 769 195   Download

 • Công ty Gas Petrolimex thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1653/ QĐ- BTM của Bộ thương mại ngày 25/12/1998. Sự ra đời của Công ty gắn liền với quá trình phát triển của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam được thành lập từ năm 1956.

  pdf38p hotmoingay1 03-01-2013 72 28   Download

 • Khi đánh giá nhu cầu đào tạo người ta thường bắt đầu từ quan điểm cho rằng kết quả làm việc tồi nên phải đào tạo. Hầu như các công ty chỉ nhận dạng các nhu cầu đào tạo theo phản ứng đối với các vấn đề khi chúng nảy sinh. Tuy nhiên, hiệu quả làm việc không như mong muốn của nhân viên do nhiều nguyên nhân; có những nguyên nhân liên quan đến đào tạo và có cả những nguyên nhân không liên quan đến đào tạo....

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 37 14   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng đánh giá thực trạng thị trường Gas nói chung và về tình hình, cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng nói riêng trong giai đoạn 2010-2012.

  pdf105p lexuanloi84 11-04-2013 98 28   Download

 • Tài chính là một hệ thống những quan hệ kinh tế, biểu hiện dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp tới hoạt động kinh doanh và ngược lại tất cả những hoạt động kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  pdf93p buoi_chieu 24-04-2013 58 20   Download

 • Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nƣớc ta có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế. Nền kinh tế nƣớc ta chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa là xu hƣớng tất yếu. Nó bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá - tiền tệ và quan hệ thị trƣờng với quy luật khắt...

  pdf105p buoi_chieu 24-04-2013 90 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản