Công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia

Xem 1-8 trên 8 kết quả Công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia
 • Qua hơn 4 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, VINARE đã thực hiện đúng các mục tiêu chiến lược phát triển được hoạch định và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  pdf20p ngocdung 19-06-2009 494 145   Download

 • Có thể nói sự ra đời của nghị định 100CP là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chấm dứt của cơ chế độc quyền nhà nước,tạo ra môi trường pháp lý cho việc phát triển một thị trường bảo hiểm mang tính cạnh tranh.

  doc90p nhaquantritaiba 15-06-2011 105 45   Download

 • ... hợp Tổng công ... hoặc một số Phó Tổng giám đốc, một Kế toán trưởng và các cán bộ ... phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng ...

  pdf20p haichau 24-06-2009 683 392   Download

 • Tập trung làm rõ vai trò của hoạt động nhượng tái bảo hiểm đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Đánh giá thực trạng tái bảo hiểm tại công ty Pjico và xuất nhập khẩu với hiệu quả kinh doanh của công ty.

  pdf95p nine_12 22-02-2014 62 21   Download

 • Năm 2007, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2003-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện mở cửa thị trường bảo hiểm theo các cam kết quốc tế. Đến nay đã có 40 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm 1 doanh nghiệp Nhà nước, 19 công ty cổ phần, 4 doanh nghiệp liên doanh và 16 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài....

  doc22p tailieuvip1 22-06-2012 134 38   Download

 • Bảo Long (Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng). - Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINA RE). - Công ty môi giới bảo hiểm Inchinbrrock. - Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam(VIA). - Công ty bảo hiểm dầu khí (PVIC). - Công ty bảo hiểm liên hiệp (UIC). - Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI) - Các công ty và chi nhánh công ty bảo hiểm của Pháp, Nhật, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ... Theo thống kê từ ngành bảo hiểm, trên thị trường bảo hiểm hỏa hoạn,...

  pdf7p ttcao1 01-08-2011 49 6   Download

 • Chính sách BHTG đã ra đời được hơn 10 năm nhưng địa vị pháp lý của tổ chức BHTG vẫn chưa có quy định rõ ràng về mô hình tổ chức. Nhằm tạo ra cơ chế pháp lý bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền và để bảo hiểm tiền gửi trở thành công cụ tài chính hữu hiệu của Nhà nước góp phần bảo đảm an toàn nền tài chính - tiền tệ quốc gia trong bối cảnh hiện nay cần phải hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, khi khủng hoảng tài...

  doc101p tailieu060695 05-04-2013 195 78   Download

 • Hiện nay theo quy định thì số lao động bắt buộc tham gia là rất lớn song số người tham gia BHXH tính đến thời điểm này là chưa cao. Tình trạng trốn tham gia BHXH của các đối tượng, đặc biệt là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, những công ty tư nhân, cổ phần, trách nhiệm hữu hạn vừa và nhỏ là tương đối cao. Thứ nhất là tình trạng khai giảm, khai thiếu số lao động trong doanh nghiêp, trường hợp thứ hai là không tham gia hoàn toàn.

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 35 11   Download

Đồng bộ tài khoản