Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p elirabetter 30-09-2009 507 282   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay xu thế cạnh tranh là tất yếu, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu thị trường đang và cần sản phẩm gì? Vì vậy doanh nghiệp cần quan tâm và phấn đấu sản xuất sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành thấp để thu lợi nhuận nhiều nhất. Muốn vậy doanh nghiệp sản xuất phải tổ chức và quản lý tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh....

  pdf45p thainhatquynh 06-07-2009 2325 530   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc39p tiendungtb3003 09-03-2010 240 90   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ bắc giang"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p nhaquantritaiba 14-06-2011 326 145   Download

 • TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY XU THẾ CẠNH TRANH LÀ TẤT YẾU, BẤT KỲ MỘT DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH NÀO CŨNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN NHU CẦU THỊ TRƯỜNG ĐANG VÀ CẦN SẢN PHẨM GÌ? VÌ VẬY DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM VÀ PHẤN ĐẤU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT VỚI GIÁ THÀNH THẤP ĐỂ THU LỢI NHUẬN NHIỀU NHẤT. MUỐN VẬY DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẢI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TỐT MỌI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH....

  pdf40p antigone89 06-02-2012 62 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản