Công ty cptm tuấn khanh

Xem 1-7 trên 7 kết quả Công ty cptm tuấn khanh
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng kinh doanh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanh', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p kennybibo 14-07-2012 258 126   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: "một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p kungfu_gautruc 21-07-2010 129 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p haiqtkdtm09 22-06-2011 214 114   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p tengteng9 08-12-2011 17 4   Download

 • Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp....

  pdf40p dahlia89 25-02-2012 39 9   Download

 • Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp....

  doc44p maimam 14-10-2009 380 225   Download

 • Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp

  pdf41p tengteng10 09-12-2011 58 22   Download

Đồng bộ tài khoản