Công ty định mức tín nhiệm

Xem 1-20 trên 25 kết quả Công ty định mức tín nhiệm
 • Một tổ chức định mức tín nhiệm chuyên về dịch vụ đưa ra ý kiến về độ tin cậy tín dụng của người phát hành chứng khoán. Nó là một ý kiến quan trọng về rủi ro tín dụng, hay là một đánh giá về khả năng của người phát hành thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn trong suốt thời gian tồn tại của chứng khoán đó. Vì vậy, định mức tín nhiệm phải là một sự đánh giá trước khả năng của người phát hành hoàn trả gốc và lãi đúng hạn. Bởi vì các công cụ...

  pdf86p bluesky_12 19-12-2012 39 9   Download

 • Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp Một vài câu hỏi cơ bản Mục đích của các tổ chức định mức tín nhiệm? Định mức tín nhiệm đánh giá cái gì? Tại sao hệ số tín nhiệm quốc gia lại quan trọng? Phương pháp định mức tín nhiệm doanh nghiệp của Moody? 2 Vai trò của công ty định mức tín nhiệm trên các thị trường tài chính 3 Ngân hàng với vai trò trung gian Ngân hàng Nhà đầu tư Bên đi vay 4 Thị trường vốn + Chi phí trung gian thấp hơn Chuyển r...

  pdf13p 2332008 10-04-2011 139 46   Download

 • Vai trò của công ty định mức tín nhiệm trên các thị trường tài chính Ngân hàng với vai trò trung gian Ngân hàng Nhà đầu tư Bên đi vay thị trường vốn + Chi phí trung gian thấp hơn Chuyển rủi ro trực tiếp

  pdf13p lavie3 27-07-2011 52 12   Download

 • Phá sản được xem như dấn chấm hết đối với một doanh nghiệp. Làm thế nào để phát hiện sớm các dấu hiệu báo trước nguy cơ phá sản để có biện pháp kịp thời. Bài viết này giới thiệu một trong những công cụ phổ biến nhất để phát hiện nguy cơ phá sản. Đó là chỉ số Z. Hãy tự tính chỉ số Z để phòng bệnh cho doanh nghiệp. ( Đối với nhà đầu tư: để chọn công ty không bị nguy cơ phá sản) Chỉ số Z (Z score) – công cụ phát hiện nguy cơ...

  pdf6p bibocumi12 02-11-2012 85 17   Download

 • Công ty TNHH là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Trong công ty hợp danh, các thành viên rất tin tưởng vào nhau và hoạt động rất có trách nhiệm vì họ phải chịu trách nhiệm liên đới vô hạn định bằng tài sản của mình với các khoản nợ của công ty. Như vậy công ty hợp danh có mức độ rủi do khá cao, các thành viên rất dễ khuynh gia bại sản trong trường hợp kinh doanh có sai sót, nhưng một trong những ưu điểm của...

  pdf3p phuonghoangnho 23-04-2010 480 228   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, để đương đầu với môi trường hoạt động kinh doanh luôn thay đổi, một doanh nghiệp muốn kinh doanh thành công thì cần phải có khả năng thích ứng mọi tình huống. Điều này đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải có khả năng quản trị, biết quản lý mọi vấn đề xảy ra.

  pdf98p chupchup1122 25-03-2013 62 33   Download

 • I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY. 1. MỤC TIÊU. Công ty VIMEDIMEX là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, hạch toán kinh doanh độc lập có t cách phát nhân trớc nhà nớc và phát luật, chịu trách nhiệm trớc phát luật về mọi hoạt động kinh doanh của mình.

  pdf19p kimku2 30-08-2011 45 15   Download

 • ế toán là một bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thống quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm tổ chức hệ thống thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Khi xã hội phát triển ngày càng cao, các hoạt động kinh tế ngày càng mở rộng, mức độ cạnh tranh để tồn tại...

  pdf120p buiduong_1 01-12-2012 172 94   Download

 • Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,, Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước, công ty trách nhiễm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên...

  pdf33p maybay_thaboom 02-07-2010 124 63   Download

 • Phần mềm là một sản phẩm cần phải được đảm bảo về chất lượng. Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA- Software Quality Assuarance) là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong phát triển phần mềm và là vấn đề sống còn đối với tất cả các công ty phần mềm. Để đảm bảo chất lượng phần mềm thì trong các dự án phần mềm phải tiến hành xác minh và thẩm định. Một trong các hoạt động xác minh và thẩm định quan trọng là tiến hành kiểm thử phần mềm.

  pdf59p truongnghen 31-08-2012 107 53   Download

 • Một trong các nhiệm vụ mà những người làm công tác tài chính kế toán trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng thường được yêu cầu thực hiện là tiến hành định giá một công ty xây dựng. Cũng như các doang nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác, mục đích định giá công ty xây dựng có thể xuất phát từ yêu cầu sáp nhập mua lại, giao nhận thầu, mở rộng tín dụng hoặc phát hành trái phiếu vay nợ. ...

  pdf18p hamdocsach08 27-12-2010 75 40   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 720: Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã kiểm toán với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với việc xem xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán không có trách nhiệm phải báo cáo.

  pdf3p nghe123 25-03-2016 13 2   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 710: Thông tin có tính so sánh với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong việc xem xét các thông tin có tính so sánh trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf10p nghe123 25-03-2016 15 2   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 920: Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước, cũng như hình thức và nội dung c...

  pdf6p nghe123 25-03-2016 24 3   Download

 • Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Các nhà quản lý có thể sử dụng thông tin này vào nhiều mục đích:

  ppt63p trada85 20-01-2013 402 164   Download

 • ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN 1. Một số rủi ro không thể kiểm soát đƣợc là: 1) Rủi ro lãi suất 2) Rủi ro kinh doanh 3) Rủi ro sức mua 4) Rui ro tài chính a. Chỉ 1&2 b. Chỉ 2&3 c. Chỉ 1&3 2. Độ tín nhiệm của công ty X là AAA, công ty Y là BBB a. Mức bù rủi ro công ty A của công ty Y b. Mức bù rủi ro của công ty X

  pdf22p kemoc10 06-08-2011 74 29   Download

 • Trong số ngày càng tăng, các nhà nghiên cứu muốn trích xuất thông tin về hóa chất phân tích từ sỏi tai để xác định các phong trào và mô hình lịch sử cuộc sống của cá. như phân tích đưa ra những giả định về thành lập công ty hóa chất và giải thích được những người được quan trọng cho các nghiên cứu phân biệt đối xử cổ phiếu, một ứng dụng phổ biến.

  pdf34p gaucon_ngoan 27-12-2011 17 3   Download

 • HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐỀ XUẤT VÀ THÔNG TIN YÊU CẦU Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem xét và có được mức độ tối đa so sánh, kiến ​​nghị nên bao gồm các thông tin sau đây trình bày theo thứ tự và định dạng hiển thị dưới đây: Đề xuất kỹ thuật 1. Page Title: Hiển thị Yêu cầu đối tượng đề xuất (RFP), tên của người cầu hôn của công ty, điện thoại, địa chỉ, số fax, tên người liên hệ và ngày nộp...

  pdf6p meobu4 12-01-2012 26 4   Download

 • Nghe tin sắp có giám đốc mới, mọi người trong công ty ai ai cũng cảm thấy vui mừng. Nghe noi ông giám đốc mới là người có năng lực thật sự, được cấp trên tin nhiệm cử đến lập lại trật tự, vực dậy những xí nghiệp đang làm ăn bê bối và thua lỗ. Chờ đợi Nhưng hết ngày này đến ngày khác trôi qua, vị giám đốc mới chẳng động tĩnh gì cả. Hằng ngày, ông lặng lẽ bước vào phòng làm việc rồi ngồi ỳ ở đó, ít khi ra khỏi phòng.

  pdf4p doquyen_1 08-10-2012 43 2   Download

 • Một bộ hồ sơ ấn tượng sẽ giúp bạn nhanh chóng vượt qua vòng đầu tiên của quá trình tuyển dụng. Ngoài CV với những thông tin cố định, bạn có thể sử dụng thư xin việc để thể hiện sự sáng tạo và tinh tế của mình. Wendy Enelow và Louise Kursmark, tác giả cuốn sách “Ma thuật” của thư xin việc, đưa ra một số mẹo nhỏ giúp thư xin việc của bạn được chú ý hơn: 1.

  pdf5p cctaichinh 14-09-2010 1002 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản