Công ty mesco

Xem 1-9 trên 9 kết quả Công ty mesco
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty mesco', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p kimku10 31-08-2011 79 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty mesco"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p huynhnhatquoc 02-03-2011 398 216   Download

 • Hoạt động ngoại thương góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên cán cân ngoại trưởng của chúng ta cho đến nay hầu như chưa được cân đối, phải thường xuyên nhập siêu có nghĩa là trị giá nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu. Điều này không hẳn là sự tác động xấu đến nền kinh tế.

  pdf80p thu_nguyet 23-07-2010 320 172   Download

 • Hoạt động ngoại thương góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên cán cân ngoại trưởng của chúng ta cho đến nay hầu như chưa được cân đối, phải thường xuyên nhập siêu có nghĩa là trị giá nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu.

  pdf81p trungtri 23-07-2009 304 166   Download

 • Mục đích của đề tài là đánh giá chung thực trạng đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 - MESCO 1. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu, tăng khả năng cạnh tranh, khả năng thắng thầu của doanh nghiệp,...

  pdf100p trangvuive00 06-12-2017 7 6   Download

 • Trên đây là một số đánh giá cơ bản về nhân sự và cơ sở vật chất của Công ty Mesco. Ngoài ra công ty đều có văn phòng đại diện trải đều từ Bắc vào miền Trung. nă4. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhữngm gần đây * Về nguồn hàng: Công ty MESCO với hoạt động kinh doanh tương đối đa dạng, đa lĩnh vực nhưng thế mạnh của Công ty là kinh doanh các mặt hàng nhập như: xuất nhập khẩu thiết bị cho các ngành, tư vấn...

  pdf10p ttcao4 04-08-2011 30 5   Download

 • Đối tượng khiếu nại là người xuất khẩu, bên vận tải, công ty bảo hiểm hàng hoá đơn khiếu nại phải kèm theo những bằng chứng về việc tổn thất, hoá đơn, vận đơn đường biển, đơn bảo hiểm. Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần vật tư thiết bị (MESCO) I. Giới thiệu chung về công ty MESCO 1.

  pdf10p ttcao4 04-08-2011 37 3   Download

 • Quyết định số 176/2004/QĐ-BCN về chuyển nhà máy thành công ty cổ phần do Bộ Công nghiệp ban hành ,để sửa đổi Điều 2 Quyết định số 79/2004/QĐ-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển nhà máy Quy chế cơ khí xây dựng thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty cổ phần Cơ khí MESCO

  pdf1p lawdn5 31-10-2009 30 3   Download

 • Quyết định số 79/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Quy chế cơ khí xây dựng thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty cổ phần Cơ khí MESCO do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 31 1   Download

Đồng bộ tài khoản