Công ty ngọc bích

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty ngọc bích
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng tình hình kinh doanh của công ty ngọc bích và các chiến lược giá được công ty sử dụng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p window1234 10-12-2012 71 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tình hình kinh doanh của công ty ngọc bích và các chiến lược giá được công ty sử dụng .', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p narcissus89 17-02-2012 38 6   Download

 • Mô hình công ty mẹ con đang trở nên phổ biến ở Việt Nam, cả ở doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về mô hình này. Công ty mẹ con là từ ngữ của chúng ta để chỉ mối quan hệ giữa những công ty nắm vốn của nhau, thí dụ công ty A nắm một số phần trăm vốn của công ty B. Tìm lai lịch của sự xuất hiện công ty mẹ con ở các nước phát triển ta sẽ thấy nguyên do kinh...

  pdf3p ntgioi1204 12-10-2009 389 153   Download

 • Mô hình công ty mẹ con đang trở nên phổ biến ở Việt Nam, cả ở doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mô hình này. Công ty mẹ con là từ ngữ của chúng ta để chỉ mối quan hệ giữa những công ty nắm vốn của nhau, thí dụ công ty A nắm một số phần trăm vốn của công ty B. Tìm lai lịch của sự xuất hiện công ty mẹ con ở các nước phát triển ta sẽ thấy nguyên do kinh...

  pdf8p tuyetson23 07-08-2010 240 127   Download

 • Bài báo này nhằm khái quát rõ hơn công việc thực tập của sinh viên, cũng như những trải nghiệm quý báu tại Công ty TNHH Tân Ngọc Bích.

  pdf36p ten_12 06-02-2014 22 5   Download

Đồng bộ tài khoản