Công ty sona

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty sona
 • Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại ( SONA) la một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 449/LĐTBXH và quyết định số 244/LĐTBXH ngày 11/6/1991 với tên gọi là công ty dịch vụ lao động với nước ngoài (Overseas Labor Service Company ), tên viết tắt là SONA 2.

  pdf23p addition1122 12-04-2013 39 9   Download

 • Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại ( SONA) la một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 449/LĐTBXH và quyết định số 244/LĐTBXH ngày 11/6/1991 với tên gọi là công ty dịch vụ lao động với nước ngoài (Overseas Labor Service Company ), tên viết tắt là SONA

  pdf19p nhanma1311 28-12-2012 39 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng nhập khẩu hàng hóa tại công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (sona)', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p thuytienvang_1 31-10-2012 69 18   Download

 • Quyết định thành lập DNNN số 340/LĐTB & XH – QĐ ngày 09/06/1993 và 1505/LĐTBXH - QĐ ngày 11/12/1997 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội. Thực thi chính sách mở cửa và nền kinh tế thị trường của Nhà nước, SONA là Doanh Nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Lao động-TBXH, được thành lập năm 1992 với nguồn cán bộ, chuyên viên giàu kinh nghiệm về xuất khẩu lao động từ Cục Quản lý lao động nước ngoài chuyển về....

  pdf37p hotmoingay5 20-01-2013 37 13   Download

 • Quyết định số 964/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

  pdf11p lawdn7 31-10-2009 29 2   Download

Đồng bộ tài khoản