Công ty sông đà i

Xem 1-20 trên 43 kết quả Công ty sông đà i
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luân văn; " nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty sông đà i "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p kungfu_gautruc 22-07-2010 1022 606   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty sông đà i', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf68p chipmoon 19-07-2012 796 437   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo chuyên đề : đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty sông đà i', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p docdaovn 14-04-2011 821 265   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tình hình công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực ở công ty sông đà i', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p tengteng10 09-12-2011 173 81   Download

 • Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu. Nền kinh tế thị trường với các quy luật khắt khe chi phối mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đến mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất. Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lý và hệ thống quản lý có sự thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn....

  pdf49p thainhatquynh 03-07-2009 332 169   Download

 • VCBS Nam Định Việt Nam Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định KTT Y tế I - Phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Thạc sỹ Kinh tế 1991 - 1993: Nhân viên Kế toán Công ty công trình ngầm Sông Đà 10 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà; 1993 - 1995: Kế toán trưởng chi nhánh Công ty Công trình ngầm Sông Đà 10 Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà; 1996 - 2001: Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 10 - Tổng Công ty Sông Đà; 2001 đến nay: Kế toán trưởng Công...

  pdf12p iiduongii4 15-04-2011 90 15   Download

 • Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Sông Đà 10 gồm có 3 chương. Chương I giới thiệu về Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II trình bày Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Sông Đà 10. Chương 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

  pdf109p tieungot 21-01-2013 1194 617   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp sông Đà 7 hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về hoạt động tạo động lực cho người lao động của doanh nghiệp; nghiên cứu thực trạng hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp sông Đà 7; đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao...

  pdf20p qlngoc 17-05-2014 112 42   Download

 • Công ty hoá chất vật liệu điên và vật tư khoa học kỹ thuật – (CEMACO) là doanh nghiệp loại I trực thuộc bộ Thương mại được thành lập và đi vào hoạt động 8 năm, bước đầu gặp rất nhiều khó khăn song tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp đã không ngừng cố gắng lao động sáng tạo, hoạt động kinh doanh có lãi trong những năm qua. Tuy nhiên, bằng biện pháp nào để tăng lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới luôn là nỗi trăn trở của Ban lãnh đạo Công ty....

  doc0p tengteng1 10-11-2011 110 42   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng. Công ty Sông Mã đã thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay Công ty tiếp tục thực hiện xây dựng bộ máy cán bộ với đầy đủ cơ cấu và chức năng để hoạt động có hiệu quả theo hình thức Công ty tự lập dự án khả thi, tổ chức thực hiện và tự tổ chức kinh doanh với các lĩnh vực hoạt động....

  doc30p quantrinhansu 25-11-2010 82 16   Download

 • Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công Trình Đường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-07-1972 thuộc tổng công ty xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao Thông Vận Tải). Từ ngày thành lập đến nay công ty đã qua 3 lần thay đổi tên. Năm 1983, công ty Công trình đường sông I đổi tên thành Xí nghiệp cầu cảng 204 trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý Giao Thông đường thuỷ II.

  pdf35p hotmoingay1 03-01-2013 61 14   Download

 • Trong công cuộc đổi mới, với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngành Dầy da nói chung và Công ty giầy Thụy Khuê nói riêng đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Công ty giầy Thụy Khuê chuyên sản xuất các loại dầy dép phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

  pdf32p hotmoingay5 19-01-2013 36 14   Download

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công trình đường thuỷ. 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty công trình đường thuỷ. Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công Trình Đường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-071972 thuộc tổng công ty xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao Thông Vận Tải). Từ ngày thành lập đến nay công ty đã qua 3 lần thay đổi tên.

  pdf30p chipchip1122 17-03-2013 41 10   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, cùng với xu thế vận động của thế giới, hội nhập hợp tác liên minh trên mọi lĩnh vưc: đời sống, kinh tế, xã hội để cùng phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước “ thay da đổi thịt” dần hoà nhập vào cộng đồng nền kinh tế thế giới, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn nền kinh tế so với các nước xung quanh.

  pdf58p thainhatquynh 06-07-2009 249 132   Download

 • I. Một số khái niệm liên quan: 1. Nguồn nhân lực trong tổ chức : * Khái niệm : - Là bao gồm tất cả những người lao động làm việc cho tổ chức và chịu sự quản lý của tổ chức đó. 2. Đào tạo nguồn nhân lực. * Khái niệm : - Là tất cả các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao...

  doc30p velvetyrose 24-03-2013 326 120   Download

 • Điêṇ năng ngaỳ caǹg đươc̣ sử duṇg rông raĩ và trở thaǹh nguôǹ năng lương thiêt́ yêú trong moị hoaṭ đông san̉ suât́ , kinh doanh, sinh hoaṭ hiện nay. Điêṇ năng giữ vị trí quan troṇ g trong đơì sống xã hội. Nhằm giúp cho sinh viên có thêm cơ hội tham quan thực tế, học tập và trao dồi những kiến thức đã được học ở trường. Tìm hiểu về điện năng sử dụng hằng ngày trong cuộc sống....

  doc91p lucklangdu 04-08-2012 178 93   Download

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty công trình đường thuỷ. Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công Trình Đường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-07-1972 thuộc tổng công ty xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao Thông Vận Tải). Từ ngày thành lập đến nay công ty đã qua 3 lần thay đổi tên.

  pdf37p chopchop1122 19-03-2013 55 11   Download

 • Phần I : Những đặc điểm Kinh tế – Kỹ thuật của công ty Công trình đường thuỷ. 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công trình đường thuỷ. 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty công trình đường thuỷ. Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công Trình Đường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-07-1972 thuộc tổng công ty xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao Thông Vận Tải).

  pdf31p intel1212 05-12-2012 29 4   Download

 • Khi nền kinh tế đang trên đà phat́ triên̉ , hôị nhâp̣ quôć tê,́ vấn đề đặt ra cho cać doanh nghiêp̣ vưa và nhỏ là vôń đề kinh doanh. Song không phaỉ doanh nghiêp̣ naò nôị lưc cuñg đủ vững mạnh để tư cung cấp cho chińh mình ( nguồn vôń chủ sơ hữu). Để đáp ưng đươc nhu câù vôń cho cać hoạt động san̉ xuât́ kinh doanh, doanh nghiêp̣ phải vay vôń tư ngân hàng hoăc̣ các đối tương khać ....

  doc40p tuyetlan213 10-01-2010 569 294   Download

 • IQ là một sinh viên gi i và thông minh. ộ ỏ Cậu luôn có điểm số cao ở hầu hết các môn học và là người đứng đầu trong các kỳ thi. Tuy vậy tính của IQ tự cao, khó gần. Khi ra trường IQ được nhiều công ty mời chào nhưng kết quả của các cuộc phỏng vấn lại không khả quan. Đã bảy năm kể từ khi ra trường, IQ vẫn chưa làm được những gì cậu mong muốn.

  doc7p tanloipy 27-11-2009 245 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản