Công ty tạp phẩm và bhlđ

Xem 1-7 trên 7 kết quả Công ty tạp phẩm và bhlđ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tạp phẩm và bhlđ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p tengteng8 06-12-2011 40 10   Download

 • Nói đến thị trường là nói tới cạnh tranh. Để tạo tiền đề cho cạnh tranh thắng lợi của các doanh nghiệp, cùng lúc phải đề cập đến uy tín của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, các điều kiện mua bán, trao đổi..Do đó một vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao tổ chức các hoạt động Marketing để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

  pdf57p tiencuong 07-07-2009 1029 564   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tạp phẩm và bhlđ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p antigone89 13-02-2012 71 17   Download

 • Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Một nền kinh tế mở như hiện nay cho phép các doanh nghiệp tự chủ hoạt động kinh doanh của mình. Đó là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói đến thị trường là nói tới cạnh tranh.

  pdf59p demtichlieu 15-07-2010 210 120   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tạp phẩm và bhlđ', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p haiqtkdtm09 21-06-2011 72 20   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Tạp phẩm và BHLĐ" nghiên cứu tổ chức các hoạt động Marketing để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, kết hợp các hoạt động Marketing để tạo khả năng cạnh tranh tại công ty Tạp phẩm và BHLĐ

  pdf59p khongxinhkhngodep 12-07-2014 25 8   Download

 • Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Một nền kinh tế mở như hiện nay cho phép các doanh nghiệp tự chủ hoạt động kinh doanh của mình. Đó là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thị trường là lĩnh vực kinh tế phức tạp, đầy huyền bí đối với các nhà kinh doanh.

  doc0p tengteng7 28-11-2011 59 22   Download

Đồng bộ tài khoản