Xem 1-14 trên 14 kết quả Công ty than mạo khê
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty than mạo khê', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p chipmoon 05-09-2012 123 67   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa dạng hoá các loại hình sản xuất. cũng chính vì nền kinh tế nhiều thành phần mang lại nhiều thách thức, lọi ích nên các công ty mọc nên rất nhều. Để thuận tiện cho thưc tập nên em đã chọn công ty than Mạo khê. Qua quá trình thực tập tại Công ty than Mạo Khê- tỉnh Quảng Nin

  pdf25p bandoctl 01-07-2013 66 20   Download

 • Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến.

  doc31p minhtri 22-07-2009 566 208   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty than mạo khê"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p tuan_mit 14-05-2011 134 53   Download

 • Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước

  doc0p tengteng1 10-11-2011 53 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty than mạo khê', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p noodn01 14-05-2011 129 27   Download

 • Quyết định 331/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Than Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  doc2p diennghia 19-08-2009 64 8   Download

 • Đồ án có nội dung trình bày gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về kế toán quản trị, chương 2 phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (công ty than Mạo khê), chương 3 phân tích điểm hoà vốn và lựa chọn phương án kinh doanh của công ty than Mạo Khê.

  doc69p hongmai1604 24-09-2014 82 51   Download

 • Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến.

  pdf32p ngochanh 29-07-2009 330 106   Download

 • Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến.

  pdf31p antigone89 11-02-2012 18 8   Download

 • Nền kinh tế phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng cao doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội lựa chọn các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất. Do đó việc hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán và nâng cao chất lượng sản phẩm là một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.

  doc97p chuotcoc 05-04-2010 797 239   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty tnhh một thành viên than mạo khê - tkv', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf88p buoi_chieu 24-04-2013 103 58   Download

 • Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến

  pdf32p tengteng10 12-12-2011 35 9   Download

 • Quyết định số 03/2002/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty than Mạo Khê do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn10 31-10-2009 33 1   Download

Đồng bộ tài khoản