Công ty thăng long talimex

Xem 1-7 trên 7 kết quả Công ty thăng long talimex
 • Trong những năm gần đây, chúng ta đang được chứng kiến sự chuyển mình phát triển đi lên của nền kinh tế thế giới, và thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính; tận dụng công nghệ nhằm làm giảm chi phí, nâng cao...

  pdf72p thainhatquynh 06-07-2009 1464 798   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty thăng long (talimex)"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc74p elirabetter 30-09-2009 1840 979   Download

 • Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là quá trình tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội đòi hỏi các ngành sản xuất phải đáp ứng đầy đủ bằng cách sản xuất ra của cải vật chất. Để tạo ra một sản phẩm bất kỳ thì không thể thiếu các yếu tố sau: Công cụ lao động, sức lao động và đối tượng lao động, cụ thể là nguyên vật liệu. Trong đó nguyên vật liệu và công cụ lao động là nhân tố rất...

  pdf57p loaken_1 23-11-2012 43 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty thăng long (talimex)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc58p tiendungtb3003 09-03-2010 170 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài: “hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty thăng long (talimex)”.', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p antigone89 06-02-2012 65 26   Download

 • Công ty may Thăng Long - được thành lập khi đất nước chưa hoàn toàn giải phóng (1958) – một hoàn cảnh không được thuận lợi, song đã cố gắng đứng vững và cho đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện công ty là một doanh nghiệp kinh doanh hàng may mặc lớn của cả nước.

  doc76p machung2189 05-01-2011 733 258   Download

 • Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là quá trình tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội đòi hỏi các ngành sản xuất phải đáp ứng đầy đủ bằng cách sản xuất ra của cải vật chất. Để tạo ra một sản phẩm bất kỳ thì không thể thiếu các yếu tố sau: Công cụ lao động, sức lao động và đối tượng lao động, cụ thể là nguyên vật liệu. Trong đó nguyên vật liệu và công cụ lao động là nhân tố...

  pdf55p asus1122 04-12-2012 98 24   Download

Đồng bộ tài khoản