Xem 1-6 trên 6 kết quả Công ty tnhh huế bia
 • Hiện nay,nền kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ,cơ chế thị trường ngày càng rộng khắp,bản thân mỗi doanh nghiệp với tư cách là chủ thể kinh tế độc lập phải biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi cơ hội và phát huy năng lực hiện có để đưa ra các sách lược, chiến lược kinh doanh đối phó với thị trường, tăng khả năng cạnh tranh. Trong kinh doanh, lợi nhuận không phải là để chia đều cho tất cả những ai muốn có.

  doc75p quynhlan90 05-03-2013 114 67   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận căn bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Bia Huế; đưa ra nhận xét, đánh giá và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty.

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 0 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

  pdf87p thangnamvoiva26 21-10-2016 0 0   Download

 • Công ty TNHH Bia Huế - Địa chỉ liên lạc: 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH - Quyết định thành lập: Quyết định 402/QĐ-UB ngày 20/10/1990 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty bia Huế ra đời vào tháng 10 năm 1990 với hình thức xí nghiệp liên doanh có vốn góp từ các đơn vị quốc doanh và ngoài quốc doanh trong tỉnh, với số vốn đầu tư ban đầu là 2,4 triệu USD, có công suất 3 triệu lít/năm. Năm 1994, Công ty đã...

  pdf8p dove_12 13-06-2013 57 15   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn và hiệu quả sử dụng vốn, phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, nêu lên những kết quả đạt được và hạn chế trong việc sử dụng vốn của công ty. Trên cơ sở đó với hy vọng đề tài có thể đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

  doc77p lexuanloi84 12-04-2013 93 32   Download

 • Nội dung chính của đề tài Công ty TNHH bia Huế nhằm giới thiệu chung về công ty, phân tích cấu trúc thị trường, phân tích điều kiện cung cầu trên thị trường. Mục tiêu và chiến lược của công ty.

  pdf20p idol_12 06-05-2014 75 18   Download

Đồng bộ tài khoản