Xem 1-7 trên 7 kết quả Công ty tnhh sơn tùng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty tnhh sơn tùng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p addition1122 12-04-2013 131 54   Download

 • Như chúng ta đã biết trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương.

  doc16p thuongkhongde88 13-05-2011 262 112   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty tnhh sơn tùng', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p thannong1311 15-09-2012 52 20   Download

 • Công ty đƣợc thành lập trong năm 2002 bởi những kỹ sƣ giàu kinh nghiệm,tâm huyết với nghề. Sau 10 năm thành lập và phát triển với rất nhiều khó khăn thách thức, nhƣng đội ngũ cán bộ công nhân viên đã năng động, sáng tạo từng bƣớc vƣợt qua thử thách khó khăn, gian khổ để tự khẳng định mình và hòa nhập với công cuộc đổi mới của đất nƣớc.

  pdf97p samsung_12 06-05-2013 54 20   Download

 • Đã từ lâu hoạt động của ngành xuất nhập khẩu đã trở nên quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Nhất là giai đoạn đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần phải mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Quan hệ ở đây không dừng lai ở mức chính trị- xã hội mà quan hệ ở đây còn cả về nhiều mặt...

  pdf74p chupchup1122 24-03-2013 76 35   Download

 • Trong quá trình phát triển nền kinh tế Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại trong đó một lĩnh vực quan trọng là thương mại hàng hoá và dịch vụ với nước ngoài, mà một trong những hoạt động đó là xuất khẩu – một lĩnh vực cơ bản trong kinh tế đối ngoại, là phương tiện thúc đẩy hữu hiệu việc phát triển kinh tế của từng quốc gia.

  pdf100p thannong1311 15-09-2012 15 3   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của thị trường thế giới, đất nước ta tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa với sự tham gia của nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế tư nhân do mua bán đã thu hút nền kinh tế nước ta từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong xu thế hội nhập ngày nay nhất là quá trình gia nhập WTO của nước ta.

  doc56p giomuadongkoanh 22-07-2013 43 12   Download

Đồng bộ tài khoản