Công ty tnhh thương mại & dịch vụ trang anh

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty tnhh thương mại & dịch vụ trang anh
 • Trong giai đoạn hiện nay, với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước duy trì cơ chế kinh tế thị trường, nhằm thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tích lũy trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân kích thích phát triển kinh tế xã hội.

  pdf66p buiduong_1 02-12-2012 43 18   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trƣớc nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực, biết tận dụng những cơ hội và tiềm năng sẵn có của mình đồng thời phải có những giải pháp và hƣớng đi đúng đắn.

  pdf73p la_lan23 13-04-2013 162 88   Download

 • TSCĐ (TSCĐ) là bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng nhất của vốn kinh doanh. TSCĐ là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của bất kỳ DN nào. Nó không những phản ánh năng lực sản xuất, trình độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất mà còn phản ánh đƣợc bộ phận vốn kinh doanh của DN. ...

  pdf72p buoi_chieu 24-04-2013 48 17   Download

 • Kế toán không chỉ là môn khoa học giúp ghi chép và phản ánh quá trình hình thành và sử dụng vốn trong các đơn vị mà còn là bộ phận quan trọng của hệ thống thông tin kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội, đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế.

  doc22p rose_kute 09-05-2013 178 36   Download

 • Nội dung luận văn "Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Anh Anh" gồm 2 phần: phần 1 tổng quan về công ty TNHH dịch vụ và thương mại Anh Anh, phần 2 thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Anh Anh.

  doc64p rubikcube 22-01-2015 79 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản