Công ty tnhh thương mại tvt

Xem 1-6 trên 6 kết quả Công ty tnhh thương mại tvt
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: "một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty tnhh thương mại tvt"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf75p kungfu_gautruc 21-07-2010 241 166   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ở công ty tnhh thương mại tvt', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p kennybibo 16-07-2012 165 69   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp "một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty tnhh thương mại tvt"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf76p tengteng9 08-12-2011 119 40   Download

 • Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp.

  pdf74p galdious89 25-02-2012 73 22   Download

 • Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp

  pdf76p tengteng10 09-12-2011 108 55   Download

 • Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế v ì vậy môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong điều kiện nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Cạnh tranh cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vươn lên tự khẳng định mình, không ngừng hoàn thiện để tồn tại và phát triển....

  pdf65p tuanloccuoi 02-01-2013 31 15   Download

Đồng bộ tài khoản