Công ty tsc

Xem 1-11 trên 11 kết quả Công ty tsc
 • Kinh tế Việt Nam đang bước thêm những bước quan trọng vào quá trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới, do đó công tác xúc tiến thương mại và đầu tư được nâng lên một tầm cao mới. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập và mở cửa thì thương mại dịch vụ đóng một vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia không những nó đem lại nguồn thu lớn mà nó còn là nhân tố thúc đẩy cả về văn hoá, chính trị và kinh tế của một quốc gia...

  pdf51p intel1212 06-12-2012 22 3   Download

 • Từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường ,cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế trong nước ,các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã từng bước trưởng thành và phát triển ,không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực,nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực Hiện nay, các doanh nghiệp đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động.

  pdf77p songngu1311 05-12-2012 20 8   Download

 • Nếu điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nguyên giá, giá trị còn lại và số khấu hao lũy kế được ghi theo số đơn vị cấp. Các chi phí tổn mới trước khi dùng phản ánh được trực tiếp vào chi phí kinh doanh mà không tính vào nguyên giá TSC§

  doc88p snow_flowers 07-10-2010 495 337   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật - TSC nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức và vai trò của thanh toán quốc tế với hoạt động xuất nhập khẩu, phân tích rủi ro trong thanh toán quốc tế và đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty.

  pdf117p pink_12 26-05-2014 102 38   Download

 • Quản trị chiến lược có vai trò quan trọng trong sự phát triển tổ chức. Nền kinh tế cạnh tranh càng gay gắt thì quản trị chiến lược càng có giá trị. Hiện nay có nhiều mô hình quản trị chiến lược, trong đó có 3 mô hình được sử dụng phổ biến: Mô hình Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị M.porter.

  pdf54p shift_12 15-07-2013 55 19   Download

 • Trong những năm đầu thế kỷ XXI này, nền kinh tế nước ta thực sự sôi động với hàng loạt doanh nghiệp đã, đang và sẽ ra đời trong cơ chế thị trường co sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước – một cơ chế với 15 tuổi đời có thể làm nền tảng vững chắc cho những bước đi đầy nhiệt huyết của các doanh nghiệp.

  pdf107p loaken_1 18-11-2012 32 6   Download

 • Đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại TSC (trọng nhân seafood company) nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên trong công ty đối với tổ chức của họ. Xác định những thứ tự ưu tiên của các yếu tố đối với sự hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp TSC.

  ppt15p top_12 21-04-2014 117 38   Download

 • z LUẬN VĂN: Trong những năm đầu thế kỷ XXI này, nền kinh tế nước ta thực sự sôi động với hàng loạt doanh nghiệp đã, đang và sẽ ra đời trong cơ chế thị trường co sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước – một cơ chế với 15 tuổi đời có thể làm nền tảng vững chắc cho những bước đi đầy nhiệt huyết của các doanh nghiệp.

  pdf93p inspiron1212 01-11-2012 64 24   Download

 • TSCĐ là tƣ liệu lao động có giá trị lớn,thời gian sử dụng dài,là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất,TSC Đ là bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong DN ,là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh,nâng cao năng xuất lao động ,thể hiện năng lực,thế mạnh cảu doanh nghiệp trong phát triển sản xuất.

  pdf100p chieuwindows23 01-06-2013 30 15   Download

 • Quyết định sản xuất, kinh doanh cái gì đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường. Nhu cầu của thị trường về hàng hoá và dịch vụ rất phong phú, đa dạng và ngày một tăng về số lượng cũng như chất lượng. Nhưng thực tế nhu cầu có khả năng thanh toán lại thấp hơn, cho nên muốn thoả mãn nhu cầu lớn trong khi khả năng thanh toán có hạn, người tiêudùng phải lựa chọn từng loại nhu cầu có lợi nhất cho họ ở từng thời điểm nhất định.

  doc77p dinhthao00 14-06-2011 222 122   Download

 • Vốn luôn được coi là một nhân tố hết sức quan trọng trong mọi quá trình sản xuất kinh doanh, vì vậy việc sử dụng vốn có hiệu quảđóng vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, trước xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài là hết sức mãnh liệt.

  doc77p dinhthao00 14-06-2011 83 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản