Công ty vietsurestar

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty vietsurestar
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty vietsurestar', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p kennybibo 16-07-2012 82 19   Download

 • Đối với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau thì có các nhiệm vụ mục tiêu hoạt động khác nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp cũng có các mục tiêu khác nhau.

  doc79p haiqtkdtm09 22-06-2011 216 110   Download

 • Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) tới nay, đất nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Từ đó tới nay nền kinh tế nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, song cũng gặp không ít những khó khăn còn tồn tại.

  pdf81p kungfu_gautruc 22-07-2010 170 104   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty vietsurestar” l', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p galdious89 26-02-2012 88 54   Download

 • Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) tới nay, đất nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Từ đó tới nay nền kinh tế nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, song cũng gặp không ít những khó khăn còn tồn tại.

  pdf83p tengteng10 09-12-2011 36 14   Download

Đồng bộ tài khoản