Công ty xây dựng sông đà số 2

Xem 1-10 trên 10 kết quả Công ty xây dựng sông đà số 2
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p loaken_1 23-11-2012 152 88   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p asus1122 04-12-2012 127 66   Download

 • Được thành lập theo Quyết định số 27 - TCT/TCĐT ngày 27/6/2002 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà về việc thành lập Xí nghiệp Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng trực thuộc Công ty. Cơ cấu tổ chức: Gồm Giám đốc Xí nghiệp, các Phó Giám đốc, các xưởng thiết kế, các ban nghiệp vụ: Ban Tài chính - Kế toán; Ban Tổng hợp - Kế hoạch.

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 87 17   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổ phần Sông Đà 11" có bố cục nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp, chương 2 thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổ phần Sông Đ...

  pdf113p ducanh11cdth02 06-09-2014 82 47   Download

 • Bài báo cáo này sẽ đề xuất một số chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty Sông Đà theo mục tiêu hoạt động từ 2010 - 2015, trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, vận dụng 2 mô hình phân tích chiến lược là BCG và SWOT cùng với kết quả đánh giá khái quát thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sông Đà trong thời gian qua.

  pdf5p nguyenvinhlong53 02-07-2014 61 23   Download

 • Công ty TNHH SÔNG HỒNG 2 là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn du lịch. Công ty đã đi vào hoạt động cách đây gần 7 năm và đã thu được rất nhiều thành tựu nổi bật tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế nhất định . Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, với sự phát triển bùng nổ của internet thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiêp.

  doc77p chien18 24-04-2013 60 28   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng" đã hoàn thành với kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng, chương 2 thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng, chương 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng.

  doc94p vovanthanh001 09-08-2014 80 25   Download

 • Dựa trên nguồn số liệu điều tra và bằng phương pháp ma trận kết hợp với phương pháp chuyên gia, nghiên cứu này đã chỉ ra 5 chiến lược kinh doanh xây lắp mang tính khả thi ở miền Trung của Tổng Công ty Cổ phần sông Hồng giai đoạn 2011 – 2020: (1) chiến lược thâm nhập thị trường, (2) chiến lược phát triển sản phẩm, (3) chiến lược phát triển thị trường,(4) chiến lược kết hợp về phía trước và (5) chiến lược đa dạng hóa đồng tâm.

  pdf10p sunshine_9 24-07-2013 57 10   Download

 • Từ năm 2007 đến năm 2010, bội chi ngân sách nhà nƣớc đã tăng từ 56.500 tỷ đồng lên đến 119.700 tỷ đồng, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm quốc nội GDP từ 5% tăng lên 6,2%; chi trả nợ và viện trợ từ 49.160 tỷ đồng tăng lên 70.250 tỷ đồng, tỷ lệ nợ công xấp xỉ 50% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Thêm vào đó, giá vàng và giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao đã tác động tiêu cực đến đời sống vật chất và tâm lý...

  pdf91p bidao13 17-07-2012 47 16   Download

 • Do đó buộc công ty phải có các biện pháp yêu cầu hay khuyến khích hàng trả nợ cho công ty để công ty giảm bớt được gánh nặng do nợ ngắn hạn gây ra. Chi phí từ XDCB tăng dần qua các năm chứng tỏ công ty đã đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng mặt bằng SXKD xây dựng khu nhà ở cho nhân viên nhằm nâng cao năng lực SXKD 2.6 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2.6.1 Tình hình hoạt động sản xuất: Chức năng sản xuất là một trong ba...

  pdf8p ttcao2 28-07-2011 42 11   Download

Đồng bộ tài khoản