Công ty xây lắp 13

Xem 1-20 trên 21 kết quả Công ty xây lắp 13
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " công tác quản lý vốn cố định tại công ty cơ giới và xây lắp số 13"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc35p elirabetter 30-09-2009 863 332   Download

 • Trước khi được thành lập công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty xây dựng giao thông 8 và được thành lập theo quyết định số 114/QD/TCLB - LĐ ngày 16/4/1996 của tổng công ty xây dựng giao thông 8 chuyển từ công trường đường 13 (Lào) thành công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào. Đến ngày 23/7/1997 Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ký quyết định số 1828 /LĐ /TTCB - LĐ thành lập công ty xây...

  pdf15p hocbong1122 19-02-2013 48 12   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ giới & xây lắp 13 thuộc tổng công ty licogi', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p thuy201 07-12-2011 254 125   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ giới và Xây lắp 13" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thanh sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, phần 2 tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cơ giới và Xây lắp 13, phần 3 một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ph...

  pdf75p ngphutien 22-06-2014 104 44   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: công tác quản lý vốn cố định tại công ty cơ giới và xây lắp số 13', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p tiendungtb3003 09-03-2010 113 40   Download

 • Hệ thống chứng từ sử dụng tại doanh nghiệp Căn cứ quy mô và đặc điểm của loại hình sản xuất ( xây lắp ) công ty đã xây dựng nên một hệ thống chứng từ phù hợp cho mình và đúng với chế độ kế toán hiện hành do nhà nước ban hành. hệ thống chứng từ của công ty bao gồm: STT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 10 11 12 13 14 15 16 17 TÊN CHỨNG TỪ Lao động tiền lương Bảng chấm công và chia lương Bảng bình chọn ABC...

  pdf14p muaythai2 18-10-2011 75 35   Download

 • Với mục đích từng bước xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt tỡnh trạng thất nghiệp, tạo điều kiện cho đời sống người dân được nâng lên. Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sông Hồng được thành lập ngày 10 tháng 08 năm 2002 theo quyết định số 136 UB của Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội và giấy phép kinh doanh số 112035 ngày 13 tháng 08 năm 2002 do sở kế...

  pdf55p inspiron1212 04-12-2012 45 12   Download

 • Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường....

  pdf73p thainhatquynh 03-07-2009 3488 1340   Download

 • Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh. Vì vậy, cùng với sự phát triển của nề n kinh tế quốc dân và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật co6mng nghệ, vốn cố định trong doanh nghiệp không ngừng tăng lên và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh

  pdf35p tengteng7 26-11-2011 75 29   Download

 • Đến cuối năm 2000 công ty đã đi chiếm dụng vốn dưới hình thức vay ngân hàng, mua chậm trả người bán, hoặc thanh toán chậm với nhà nước, với CNV, số tiền là 7.915.162 nghìn đồng (19.171.940 nghìn đồng – 11.256.778nghìn đồng) chênh lệch giữa số phải thu và nợ phải trả- số liệu phần c)Thuyết minh báo cáo tài chính. Với cách tương tự ta thấy vào thời điểm cuối năm, số tài sản công ty tăng so với cuối năm là 1.250.475.646đ+13.186457.564đ+3.589.000đ+35.358.052đ+8.309.677.

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 38 13   Download

 • Trong bất kỳ một hoạt động sản xuấ t kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định. Vốn kinh doanh sẽ quyết định đến quy mô cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh.

  pdf34p songngu1311 05-12-2012 27 8   Download

 • tổ hợp hệ quả tác động động đất: 1. Tính toán nội lực: Sử dụng phần mềm SAP 9.0.3 để tính toán nội lực khung trục 1 với các tải trọng đã tính toán ở các chương trước. Kết quả nội lực khung được thể hiện trong phần phụ lục. 2. Tổ hợp hệ quả tác động động đất: Do phổ phản ứng ở các dạng dao động được xem là độc lập với nhau (luôn có Ti+1

  pdf10p mk_ngoc62 07-11-2010 102 60   Download

 • Công ty Sông Mã là Doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 450 TC/UBTH ngày 26/03/1993 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Quyết định số: 1050/QĐ-CT ngày 05/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đổi tên Công ty Kinh doanh Nhà Thanh Hoá thành Công ty Sông Mã. Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hoá tiền thân là Ban quản lý xây dựng cơ bản và sau đó chuyển thành Công ty Dịch vụ và phát triển nhà ở Thị xã Thanh Hoá. Đơn vị lúc đó còn quá nhỏ bé mới có 13 CBCNV,...

  doc30p quantrinhansu 25-11-2010 115 24   Download

 • Nội dung trình bày Tiểu luận: Các mức độ văn hóa trong FPT giới thiệu tổng quan về FPT. Các mức độ văn hoá trong FPT. Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation), thành lập ngày 13/09/1988, đã liên tục phát triển và trở thành tập đoàn công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam.

  pdf38p idol_12 06-05-2014 58 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài: “công tác quản lý vốn cố định tại công ty cơ giới và xây lắp số 13”', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p camelia89 14-01-2012 28 6   Download

 • Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 41 3   Download

 • Trong bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định. Vốn kinh doanh sẽ quyết định đến quy mô cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh.

  pdf36p thainhatquynh 03-07-2009 569 282   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p cactaceae 20-04-2011 169 77   Download

 • Mức độ và nội dung xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập tại thành phố Hồ Chí Minh Qua nghiên cứu cho thấy có một tỷ lệ đáng kể cha mẹ và con cho rằng thường xuyên có xung đột trong gia đình. Cha mẹ thường là người gây xung đột đầu tiên. Tuổi hay xảy ra xung đột tâm lý về nhu cầu độc lập nhất với cha mẹ là 13-14 tuổi. Cha mẹ có trình độ học vấn cao thường xung đột với con ở mức...

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 34 10   Download

 • Đài tưởng niệm chiến thắng Điện Biên Phủ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là một tượng đài để kỷ niệm sự kiện trận Điện Biên Phủ năm 1954 - là tượng đài bằng đồng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Là một phần trong dự án trùng tu di tích lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn 1.[1]. Với tổng vốn đầu tư 47 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp cơ sở hạ tầng 13 tỷ đồng.

  pdf3p moi_tim 27-09-2012 39 5   Download

Đồng bộ tài khoản