Công ty xuất nhập khẩu hàng không airimex

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty xuất nhập khẩu hàng không airimex
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu hàng không airimex', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p intel1212 06-12-2012 55 18   Download

 • Tổng quan về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX. 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không.

  pdf88p caphe_123 17-07-2013 61 22   Download

 • .Mục lục Lời nói đầu ....................................................................................................................................4 Chương I Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường. ...........................................................................................................8 I. Kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường.................................................................................8 1.

  pdf113p thuytienvang_1 29-10-2012 70 26   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế hiện nay, nhất là khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ mới, đó chính là các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nam còn nhiều hạn chế do đa số các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và ít vốn, tầm hoạt...

  pdf94p caphe_123 17-07-2013 49 23   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế hiện nay, nhất là khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ mới, đó chính là các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nam còn nhiều hạn chế do đa số các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và ít vốn, tầm hoạt...

  pdf94p bandoctl 13-07-2013 39 12   Download

Đồng bộ tài khoản