Công văn 91/tct

Xem 1-6 trên 6 kết quả Công văn 91/tct
 • Công văn 91/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập từ quyền sử dụng đất

  doc2p quangdnt 13-08-2009 104 6   Download

 • Công văn 91/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

  pdf2p minetuyen 15-08-2009 25 2   Download

 • Công văn 91/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

  pdf1p dohuong 14-08-2009 23 1   Download

 • Công văn 2361/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc Kê khai nộp thuế và quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại quyết định số 91/2005/QĐ-BTC

  pdf2p peternguyen 13-08-2009 61 8   Download

 • Thông tư số 13-TC/TCT về Chương trình ưu đãi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung thông tư 16-TC/TCT về việc hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 54 12   Download

 • Thông tư số 16-TC/TCT về ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/CP ngày 18-12-1995 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (Cept) của các nước Asean

  pdf4p lawxnk7 11-11-2009 36 4   Download

Đồng bộ tài khoản