Công văn cấp vốn

Xem 1-20 trên 705 kết quả Công văn cấp vốn
 • Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 74 3   Download

 • Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 48 2   Download

 • Công văn 6656/BCT-KH của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2007 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf4p tuyettrang 07-08-2009 273 45   Download

 • Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010...

  doc2p uyenson 19-08-2009 99 23   Download

 • Công văn 4689/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc công tác chuẩn bị chuyển giao trạm thu phí nam hầm Hải Vân và Liên Chiểu cho Nhà đầu tư để thu phí hoàn vốn dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A Hoà Cầm-Hoà Phước

  doc1p crispy 07-08-2009 94 15   Download

 • Công văn 3229/VPCP-VX của Văn Phòng Chính Phủ về việc chế độ phụ cấp trách nhiệm và tiền lương đối với người đại diện phần vốn góp của NN tại DN khác

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 259 9   Download

 • Công văn 676/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn cho Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB)

  pdf1p lythong 18-08-2009 72 7   Download

 • Công văn 1142/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

  doc2p trongthuy 18-08-2009 95 6   Download

 • Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc cấp vốn lưu động năm 1997 cho các doanh nghiệp Nhà nước

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 80 5   Download

 • Công văn 1833/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  pdf1p lythong 18-08-2009 63 3   Download

 • Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay phục vụ đời sống, bảo đảm an toàn vốn của TCTD bằng biện pháp thu nợ từ tiền lương, trợ cấp của CBCNV

  doc1p vantien 19-08-2009 92 3   Download

 • Công văn 8645/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin của dự án khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm

  pdf1p hoanglinh 19-08-2009 50 3   Download

 • Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn đầu tư mở rộng nâng cấp các cơ sở y tế công lập

  doc1p uyenson 19-08-2009 51 3   Download

 • Công văn 304/DTPT-CP của Tổng cục đầu tư phát triển về việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình mục tiêu, dự án năm 1999

  doc2p quynhson 19-08-2009 60 3   Download

 • Công văn 2248/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ứng trước vốn kế hoạch để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách trong năm 2009

  pdf1p lythong 18-08-2009 65 2   Download

 • Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch năm 2003

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 43 2   Download

 • Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2001

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 47 2   Download

 • Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp phát vốn đầu tư bổ sung năm 1999 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 1999

  doc2p quynhson 19-08-2009 40 2   Download

 • Cho đến thời điểm này, chúng ta đã trình bày các vấn đề về tín dụng thương mại từ nhà cung ứng, khoản vay ngân hàng, và cổ phiếu thường như những hình thức cấp vốn bên ngoài quan trọng. Ngoài ra, các công ty ngày nay còn dùng một vài hình thức cấp vốn quan trọng khác như sau: .Trái phiếu thương mại ngắn hạn. Những công ty lớn có mức tín dụng cao thường bán trái phiếu thương mại ngắn hạn để cấp vốn cho các nhu cầu trước mắt của mình.

  pdf5p anhthao_1 28-11-2012 29 2   Download

 • Công văn 745/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn đầu tư thực hiện một số công trình, dự án cấp bách ở địa phương

  doc2p thienthan 19-08-2009 56 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản