Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu

Xem 1-11 trên 11 kết quả Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu
 • Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp FDI thuộc danh mục khuyến khich đầu tư

  doc3p hoangyen 17-08-2009 145 27   Download

 • Công văn 1600/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất

  pdf2p thachthao 14-08-2009 44 5   Download

 • Công văn 2564/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu

  pdf1p phamvu 14-08-2009 21 1   Download

 • Công văn 9646/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu và GTGT nguyên liệu sản xuất chi giả

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 25 2   Download

 • Công văn số 3111/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu đóng tàu

  doc2p giangacd 01-07-2010 71 6   Download

 • Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 50 4   Download

 • Thông tư số 40/2000/TT-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

  pdf5p lawxnk5 10-11-2009 58 2   Download

 • Công văn 2781/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu

  pdf1p phamvu 14-08-2009 18 1   Download

 • Công văn 2540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu bị cháy không còn giá trị sử dụng

  pdf1p ngoctrang 17-08-2009 24 1   Download

 • Thông tư số 79-BTC/TCT về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08-TC/TCT ngày 31/3/92

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 108 8   Download

 • Thông tư số 02/2007/TT-BTM về việc phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

  pdf7p truongbachi 23-10-2009 55 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản