Công văn về việc thủ tục hồ sơ

Xem 1-20 trên 229 kết quả Công văn về việc thủ tục hồ sơ
 • Công văn về việc thủ tục hồ sơ xử lý thuế gía trị gia tăng.

  doc1p tuuyen 17-08-2009 107 8   Download

 • Công văn 2942/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất vào kho ngoại quan

  pdf1p quangminh 14-08-2009 70 13   Download

 • Công văn 3946/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với gạo uỷ thác xuất khẩu

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 57 6   Download

 • Công văn 5524/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thủ tục hồ sơ xử lý hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

  doc3p trucmoc 16-08-2009 45 4   Download

 • Công văn 2257/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu

  pdf2p phamvu 14-08-2009 88 3   Download

 • Công văn 2814/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với gạo uỷ thác xuất khẩu

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 53 3   Download

 • Công văn 5271/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân có thu nhập chịu thuế

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 28 2   Download

 • Công văn 262/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu

  pdf2p missthuy85 15-08-2009 36 2   Download

 • Công văn 2746/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thủ tục, hồ sơ đối với hàng hoá xuất khẩu

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 19 1   Download

 • Công văn 3180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hồ sơ để không thu thuế giá trị gia tăng

  doc1p trucmoc 16-08-2009 22 1   Download

 • Công văn 10216/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục, hồ sơ đối với hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

  doc2p hoangyen 17-08-2009 27 1   Download

 • Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

  doc2p pretty1 13-07-2010 608 167   Download

 • Mẫu số 2 - Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

  doc2p pretty1 13-07-2010 398 67   Download

 • Công văn 806/QLLDNN/OWC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn bị thủ tục để đi lao động tại Hàn Quốc

  pdf4p diemuyen 19-08-2009 77 12   Download

 • Công văn 3306/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc bổ sung hồ sơ

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 37 1   Download

 • 109 thành Cục Tình báo HQ như một số nước trên thế giới và tại các Cục HQ tỉnh, thành phố có thể thành lập các Phòng tình báo hoặc Đội tình báo để thực hiện công việc này.

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 291 140   Download

 • Trình tự thực hiện 1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện 2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện (Xem Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả).

  doc2p batoan 09-09-2009 73 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf8p oggianoel 08-01-2013 26 4   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty chứng khoán đăng ký thành viên nộp Hồ sơ đăng ký thành viên cho SGDCK Tp.HCM. + Công ty chứng khoán phải thông báo bằng văn bản và nộp tài liệu bổ sung cho SGDCK Tp.HCM khi có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến hồ sơ đăng ký làm thành viên. + Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày được chấp thuận thành viên về nguyên tắc, công ty chứng khoán phải hoàn tất các công tác chuẩn bị sau:...

  doc9p batrinh 18-08-2009 621 111   Download

 • Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  doc3p leminh250289 26-11-2010 208 102   Download

Đồng bộ tài khoản