Constituent structure

Xem 1-20 trên 164 kết quả Constituent structure
 • A mixed prefix-postfix notation for representations of the constituent structures of the expressions of natural languages is proposed, which are of limited degree of center embedding if the original expressions are noncenter-embedding. The method of constructing these representations is applicable to expressions with center embedding, and results in representations which seem to reflect the ways in which people actually parse those expressions. Both the representations and their interpretations can be computed from the expressions from left to right by finite-state devices. ...

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 13 1   Download

 • Constituent Structure - Part 1. Cuốn sách này khám phá những khía cạnh thực nghiệm và lý thuyết của cơ cấu thành phần trong cú pháp ngôn ngữ tự nhiên. Nó mô tả các bài kiểm tra truyền thống cho bầu cử và các phương tiện chính thức đại diện cho họ trong cấu trúc ngữ pháp cụm từ, cụm từ ngữ pháp cơ cấu mở rộng, lý thuyết, và thiết lập cấu trúc lý thuyết cụm từ.

  pdf10p pretty5 24-08-2010 130 29   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 68 12   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 68 12   Download

 • Constituent Structure - Part 31. Cuốn sách này khám phá những khía cạnh thực nghiệm và lý thuyết của cơ cấu thành phần trong cú pháp ngôn ngữ tự nhiên. Nó mô tả các bài kiểm tra truyền thống cho bầu cử và các phương tiện chính thức đại diện cho họ trong cấu trúc ngữ pháp cụm từ, cụm từ ngữ pháp cơ cấu mở rộng, lý thuyết, và thiết lập cấu trúc lý thuyết cụm từ.

  pdf13p pretty5 24-08-2010 85 11   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 63 11   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 57 10   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 61 9   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 51 9   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 53 9   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 61 9   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 54 9   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 51 8   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 42 8   Download

 • Constituent Structure - Part 27 .Cuốn sách này khám phá những khía cạnh thực nghiệm và lý thuyết của cơ cấu thành phần trong cú pháp ngôn ngữ tự nhiên. Nó mô tả các bài kiểm tra truyền thống cho bầu cử và các phương tiện chính thức đại diện cho họ trong cấu trúc ngữ pháp cụm từ, cụm từ ngữ pháp cơ cấu mở rộng, lý thuyết, và thiết lập cấu trúc lý thuyết cụm từ.

  pdf10p pretty5 24-08-2010 36 8   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 56 7   Download

 • Constituent Structure - Part 25 .Cuốn sách này khám phá những khía cạnh thực nghiệm và lý thuyết của cơ cấu thành phần trong cú pháp ngôn ngữ tự nhiên. Nó mô tả các bài kiểm tra truyền thống cho bầu cử và các phương tiện chính thức đại diện cho họ trong cấu trúc ngữ pháp cụm từ, cụm từ ngữ pháp cơ cấu mở rộng, lý thuyết, và thiết lập cấu trúc lý thuyết cụm từ.

  pdf10p pretty5 24-08-2010 39 7   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 60 6   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 49 6   Download

 • Constituent Structure - Part 24

  pdf10p pretty5 24-08-2010 36 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản