Contaminated sites

Xem 1-20 trên 55 kết quả Contaminated sites
 • Worldwide, crude oil demand is unceasingly increasing. As a response, Enhanced Oil Recovery (EOR) processes have re‐gained interest from the research and development phases to the oilfield EOR implementation stage. This renewed interest has been also furthered by the current high oil price environment, the maturation of oilfields worldwide, and few new‐well discoveries. Concurrently, environmental concerns and public pressure related to crude oil pollution control and remediation of oilcontaminated sites are becoming greater than ever....

  pdf330p wqwqwqwqwq 09-07-2012 79 20   Download

 • A sequel to the bestselling Ecological Risk Assessment, Ecological Risk Assessment for Contaminated Sites focuses on how to perform ecological risk assessments for Superfund sites and locations contaminated by improper disposal of wastes, or chemical spills. It integrates the authors' extensive experience in assessing ecological risks at U.S. government sites with techniques and examples from assessments performed by others.

  pdf357p ktct_1669 03-05-2012 62 15   Download

 • The treatment of contaminated land to eliminate or reduce the presence of pollutants in the contaminated site has received (and will continue to receive) considerable attention from the practicing profession. Extensive research and development are still underway in respect to the delivery of more effective (and economic) means for site decontamination.

  pdf285p 951864273 11-05-2012 51 19   Download

 • On average, one ton of hazardous waste per person is generated annually by industries in the United States. Before the Resource Conservation and Recovery Act of 1984, hazardous wastes were improperly disposed of into the environment without any regulation. As a result, remediation of these contaminated sites and management of the ongoing hazardous waste sources are two major tasks to be achieved by treatment technologies.

  pdf0p crazy_sms 10-05-2012 87 28   Download

 • The primary purpose of preparing this edition is to provide an update. In the 14 years since the first edition was published, ecological risk assessment has gone from being a marginal activity to being a relatively mature practice. There are now standard frameworks and guidance documents in the United States and several other countries. Ecological risk assessment is applied to the regulation of chemicals, the remediation of contaminated sites, the importation of exotic organisms, the management of watersheds, and other environmental management problems....

  pdf0p 951628473 07-05-2012 75 27   Download

 • Why do some contaminants remain in soils indefinitely? How much of a threat do they pose to human health or the environment? The need for effective and economic site decontamination arises daily. Geoenvironmental Engineering: Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation discusses why soils remain contaminated, focusing on the development of the factors, properties, characteristics, and parameters of soils and individual contaminants.

  pdf32p tuongmatdo 10-12-2011 103 24   Download

 • Hydrocarbons provide our core energy resource. Information on their origin, properties and phase behavior is interesting from the point of view of physical chemistry. At the same time this information is of great value to the oil and gas industry. The book "Hydrocarbon" is comprised of 9 chapters, covering different topics: from origin of hydrocarbons to the method for hydrocarbon exploration. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil and their influence to environment are also discussed....

  pdf216p phoebe75 19-02-2013 44 19   Download

 • In the early 1970s, the United States government identified and became wary of hazardous materials in soil, surface water, groundwater, and building structures. Most of these contaminants resulted from the evolution of technology without the benefit of chemical regulatory controls. The cost for cleanup of such sites was projected to exceed a trillion dollars, the burden of which was to be borne by the taxpayer and responsible parties. The term “responsible party” is a broad term but, in the final analysis, a responsible party is usually a property owner....

  pdf290p 951628473 07-05-2012 45 12   Download

 • Giới thiệu: Các định nghĩa và khái niệm Khi nói đến các vấn đề khái niệm, các nhà khoa học không có miễn dịch với sự nhầm lẫn hơn giáo dân. - D. C. Dennett (1991) 1,1 PHẠM VI VÀ ĐỊNH NGHĨA Cuốn sách này trình bày một cách tiếp cận khái niệm và phương pháp cụ thể để đánh giá rủi ro sinh thái gây ra bởi các trang web bị ô nhiễm. Các trang web bị ô nhiễm là những phạm đã bị nhiễm chất xử lý chất thải hoặc bị đổ hoặc sử dụng không đúng hóa chất. ...

  pdf37p tuongmatdo 10-12-2011 40 10   Download

 • Vấn đề Xây dựng Khi độ tuổi này có năng khiếu, trong giờ tối của nó, Rains từ bầu trời một trận mưa chóng của sự kiện ... chúng nằm không thể hỏi, uncombined. Sự khôn ngoan đủ để ngấm chúng ta về bệnh của chúng tôi hàng ngày kéo thành sợi; nhưng có tồn tại không có khung cửi dệt nó thành vải ...

  pdf49p tuongmatdo 10-12-2011 38 9   Download

 • Phân tích sự tiếp xúc Các phần đầu tiên của vụ án sẽ đối phó với bằng chứng của nguyên đơn mà có xu hướng để hiển thị hoặc [sic] được thiết kế để hiển thị ... rằng các vật liệu độc hại được trên các vùng đất của các bị cáo, mà nó di cư, mà nó đã vào trong nước trong số lượng đủ để tạo thành một mối nguy hiểm tiềm năng ... Khi bằng chứng về những vấn đề được trình bày. ...

  pdf72p tuongmatdo 10-12-2011 48 9   Download

 • Phân tích của Quả Những gì đang có mà không phải là chất độc? Tất cả mọi thứ là độc, và không có gì là không có chất độc. Chỉ liều xác định là một thứ không phải một chất độc. -Paracelsus, dịch thuật của Deichmann et al. (1986) Trong việc phân tích các hiệu ứng, giám định xác định bản chất của hiệu ứng độc hại của các chất gây ô nhiễm và cường độ của họ như là một chức năng tiếp xúc.

  pdf62p tuongmatdo 10-12-2011 38 9   Download

 • Mô tả đặc tính rủi ro trong các đánh giá Definitive Một người đàn ông khôn ngoan tỷ lệ niềm tin của ông chứng minh. Trong kết luận đó được thành lập trên một kinh nghiệm không thể sai lầm, ông hy vọng sự kiện với mức độ đảm bảo. ...

  pdf41p tuongmatdo 10-12-2011 54 9   Download

 • Sự không chắc chắn Đầu tiên, chúng ta phải nhấn mạnh vào tính toán rủi ro được thể hiện như phân phối dự toán và không phải là con số ma thuật có thể được thao tác mà không quan tâm đến những gì họ thực sự có nghĩa là. -William Ruckelshaus (1984) Chương này trình bày hướng dẫn cho các phân tích không chắc chắn liên quan đến các phương pháp trình bày trong các chương trước.

  pdf34p tuongmatdo 10-12-2011 45 9   Download

 • Lấy mẫu sinh vật và phương pháp khảo sát Các sinh vật của các trang web bị ô nhiễm và tài liệu tham khảo có thể được lấy mẫu để có được mô cung cấp phế liệu hoặc phân tích biomarker (mục 3.1.2) và có thể được lấy mẫu, khảo sát lập dự toán các hiệu ứng (Mục 4.3). Phương pháp lấy mẫu, khảo sát sinh vật có khả năng áp dụng để phân tích dư lượng tại các địa điểm bị ô nhiễm được thảo luận ngắn gọn dưới đây (Mục A.1 để A.11).

  pdf80p tuongmatdo 10-12-2011 62 8   Download

 • Mô tả đặc tính rủi ro trong các đánh giá sàng lọc -S. Savage-Rumbaugh và R. Lewin (1994) Tất cả các sinh vật với các hệ thống phức tạp thần kinh đang phải đối mặt với câu hỏi thời điểm bymoment được gây ra bởi cuộc sống: Tôi phải làm gì tiếp theo? Kiểm tra đánh giá rủi ro sinh thái (SERAs) là một thành phần quan trọng của quá trình khắc phục hậu quả, đặc biệt là trên các trang web lớn với các chất thải khác nhau.

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 49 7   Download

 • khắc phục hậu quả mục tiêu -William Shakespeare, Hamlet Bệnh tuyệt vọng phát triển bởi thiết bị tuyệt vọng thuyên giảm, hoặc không gì cả. Bước đầu tiên của một nghiên cứu tính khả thi trong quá trình RI / FS là xác định mục tiêu khắc phục hậu quả (còn gọi là mục tiêu khắc phục hậu quả hành động) để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 42 7   Download

 • khắc phục hậu quả Quyết định Phân tích chính sách tốt nhận ra rằng chân lý vật lý có thể được biết đến kém hoặc không đầy đủ. Mục tiêu của nó là để đánh giá, trình tự, và cấu trúc kiến thức không đầy đủ để cho phép các quyết định được thực hiện hoàn chỉnh một sự hiểu biết có thể có của hiện trạng kiến thức, giới hạn của nó, và ý nghĩa. -Granger Morgan (1978) khắc phục là tồi tệ hơn so với căn bệnh này.

  pdf25p tuongmatdo 10-12-2011 38 6   Download

 • Đánh giá bài viết, khắc phục hậu quả Michael Faraday, trích dẫn trong Johnson (1991) Người đàn ông chắc chắn ông là gần như chắc chắn là sai, và ông có thêm bất hạnh không tránh khỏi còn lại như vậy. Quá trình thẩm định không nhất thiết phải kết thúc với việc hoàn thành của một hành động khắc phục hậu quả.

  pdf13p tuongmatdo 10-12-2011 24 5   Download

 • Over the past 15 years, evidence has accumulated that the nation's ground water resource, which supplies more than 50 percent of the population's drinking water, is threatened not only by excessive overdrafts but also by contamination caused by past and present industrial, agricultural, and commercial activities. In the United States, it is estimated that more than 300,000 sites may have contaminated soil or ground water requiring some form of remediation (see Table 1-2 in Chapter 1).

  pdf334p cronus75 18-01-2013 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản