Corejava

Xem 1-20 trên 79 kết quả Corejava
 • Tham khảo tài liệu 'bài tập: corejava', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p ptitd04_vt 09-04-2011 266 108   Download

 • Lập trình hướng Đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm. Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình biên dịch (compiler) mà còn có một môi trường phát triển toàn diện. Môi trường này bao gồm một thư viện được thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng. Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sẽ dễ dàng hơn.

  doc25p googlebest 16-11-2010 182 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava 2: nhập môn java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p googlebest 16-11-2010 190 78   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 3,4 - Nền tảng của ngôn ngữ Java

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 131 55   Download

 • Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bảo mật Java applet. Chúng ta cũng thảo luận về mô hình bảo mật JDK 1.2 đáp ứng nhu cầu người dùng và người phát triển phầm mềm. Java là một ngôn ngữ lập trình đầu tiên gởi các chương trình tương tác như văn bản, ảnh và các thông tin tĩnh thông qua World Wide Web. Các chương trình này, không giống như chương trình CGI, nó được chạy trên hệ thống của người dùng, thay vì chạy trên máy chủ Web (Web server).

  doc12p googlebest 16-11-2010 121 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava - chương 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tieubaubau 20-04-2011 93 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình với corejava - 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tieubaubau 14-04-2011 96 37   Download

 • Tham khảo sách 'corejava 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p nhoc1329 08-12-2009 130 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava phần 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p vantrungtran 03-02-2010 95 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình với corejava - 3, 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tieubaubau 14-04-2011 77 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava 8 - đa luồng (multithreading)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p vudung75 19-04-2011 85 30   Download

 • Tham khảo sách 'corejava 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p nhoc1329 08-12-2009 141 26   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 2 - Mô tả về Java

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 79 26   Download

 • Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, do vậy không thể dùng java dể viết một chương trình hướng chức năng. Java có thể giải quyết hầu hết các công việc mà các ngôn ngữ khác có thể làm được. Ngày nay Java được sử dụng rộng rãi để viết chương trình chạy trên internet, nó là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng độc lập thiết bị, không phụ thuộc vào hệ điều hành.

  pdf0p nuoiheocuoivo 04-05-2010 79 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p vantrungtran 03-02-2010 73 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava 3 - nền tảng của ngôn ngữ java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p vudung75 19-04-2011 88 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p vantrungtran 03-02-2010 66 23   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 10 - Thực thi bảo mật

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 62 20   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 5 - AWT

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 77 21   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 6 - Applets

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 57 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản