Could

Xem 1-20 trên 2886 kết quả Could
 • Đây là tài liệu ngữ pháp tiếng anh cơ bản cấu trúc cấu "can, could, be able to" gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc1p 01656070385 31-03-2011 799 426   Download

 • When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to Unit 25. When I do/When I have done. When and If A Xét các ví dụ sau: A: What time will you phone me tomorrow? Mấy giờ ngày mai bạn sẽ gọi điện cho tôi? B: I’ll phone you when I get home from work. Mình sẽ gọi điện cho bạn khi đi làm về. “I’ll phone you when I get home from work” là một câu có 2 thành phần: Thành phần chính: “I’ll phone you” Và Thành phần chỉ thời gian (when-part): “When...

  pdf6p vantrungtran 02-02-2010 241 201   Download

 • Can, could, will, and would are modal auxiliary verbs, often called models. Modals are very important in English, but they can be confusing because they are used to say many different things. Here is a basic review of can, could, will, and would and their most common uses.

  doc0p thequang 07-07-2009 225 174   Download

 • We sometimes use be able to instead of can and could to talk about ability. However, we avoid be able to.

  doc1p hoangnham 26-09-2009 410 108   Download

 • Could do and could have done & Must and can’t Unit 27. Could do and could have done A Chúng ta dùng could theo nhiều cách. Đôi khi could là dạng quá khứ của can (xem Unit 26C). Listen. I can hear something. (now) Hãy lắng nghe. Tôi có thể nghe thấy điều gì đó. (hiện tại) I listened. I could hear something (past) Tôi đã lắng nghe. Tôi đã có thể nghe thấy điều gì đó rồi. (quá khứ) Nhưng ngoài ra could cũng được dùng để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (đặc...

  pdf5p vantrungtran 02-02-2010 219 101   Download

 • Had better. It’s time … & Can/Could/Would you …? Unit 35. Had better. It’s time … A Had better (I’d better/you’d better) I’d better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì sẽ có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm: I have to meet Ann in ten minutes. I’d better go now or I’ll be late. Tôi phải gặp Ann sau 10 phút nữa. Tốt hơn là tôi nên đi ngay, nếu không tôi sẽ bị trễ. “Shall I take an umbrella?” “Yes, you’d better. It might rain.” “Tôi có nên mang theo dù...

  pdf6p vantrungtran 02-02-2010 265 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 46. động từ khuyết thiếu can, could', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p tieubaubau 23-04-2011 271 62   Download

 • Tài liệu tham khảo môn Anh với chuyên đề: Modal verbs (Can – Could) dành cho các bạn học sinh và quý thầy cô nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và ôn thi Đại học. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo để củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm.

  pdf8p bella_19 10-03-2014 236 66   Download

 • Cách dùng "Can, could and be able to" A Chúng ta dùng can để nói một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì. Chúng ta dùng can+infinitive (can do/can see… )

  pdf10p superman1111 18-03-2011 257 35   Download

 • Trong tiếng Anh, có nhiều cách để diễn tả khả năng làm việc gì đó của ai đó. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra cách sử dụng của Can/ Could/ Be able to, giúp các bạn sử dụng chính xác các từ này.

  pdf6p vetnangcuoitroi_2305 24-06-2011 167 34   Download

 • What kind of secrets are included in 501 Web Site Secrets? Well, there’s parts of a site you didn’t know existed. Or ways to use the site that you weren’t aware of. Or special commands that help you get even more out of the site than you could before. Cool stuff like that—and more. That’s the nature of a secret—something that most users don’t know about, but would get a kick out of if they did. These are the kinds of things that will make you say to yourself, “That’s cool—I didn’t know you could do that!” And then you’ll want to go directly to the site...

  pdf435p trinhhiephoa 02-01-2011 65 20   Download

 • Chương 2 ( phần 3) Can,could ... able to A Chúng ta dùng can để nói một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì. Chúng ta dùng can+infinitive (can do/can see... )

  pdf6p phuochau16 12-05-2011 74 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suppose you could go to school where you wanted to.', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p sms222 17-08-2011 43 10   Download

 • Tham khảo sách 'fraud exposed what you don’t know could cost your company millionsjoseph', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf289p louisxlll3 31-12-2012 25 10   Download

 • Tìm hiểu "Could do and could have done" A Chúng ta dùng could theo nhiều cách. Đôi khi could là dạng quá khứ của can (xem Unit 26C).

  pdf10p superman1111 18-03-2011 46 8   Download

 • A Chúng ta dùng could theo nhiều cách. Đôi khi could là dạng quá khứ của can (xem Unit 26C). Listen. I can hear something. (now) Hãy lắng nghe. Tôi có thể nghe thấy điều gì đó. (hiện tại) I listened. I could hear something (past) Tôi đã lắng nghe. Tôi đã có thể nghe thấy điều gì đó rồi. (quá khứ) Nhưng ngoài ra could cũng được dùng để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (đặc biệt khi nói các lời đề nghị - suggestions), ví dụ như: A: What shall we do...

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 31 8   Download

 • Asking people to do things (requests): - We often use can or could to ask people to do something: E.g: Can you wait a moment, please? or Could you wait a moment, please? Liz, can you do me a favour? Excuse me, could you tell me how to get to the station? I wonder if you could help me.

  pdf5p lathucuoicung123 26-09-2013 24 6   Download

 • Unit 36. Can/Could/Would you …? A Asking people to do things (requests) Yêu cầu ai đó làm việc gì đó (lời yêu cầu): Ta thường dùng can hay could để yêu cầu ai đó làm việc gì: Can you wait a moment, please?

  pdf11p kuro113 30-03-2011 61 5   Download

 • Tham khảo sách 'fraud exposed what you don’t know could cost your company millions', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf289p khangoc23910 19-09-2012 21 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'neither physics nor chemistry could have reached itspresent level without mathematics.', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p yahoo000 22-08-2011 27 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản